Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Martie | Mai | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >> din 16

Hotararea nr. 85 - 19 Iulie 2002 - privind aprobarea asocierii Consiliului Judeþean Cluj cu Consiliul Local al comunei Rîºca în vederea realizãrii obiectivului “PARC ECO-ETNOGRAFIC MUNÞII APUSENI – RΪCA – BELIª, JUDEÞUL CLUJ”

Hotararea nr. 84 - 19 Iulie 2002 - privind aprobarea solicitarii de preluare in proprietatea publica a Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean a unui teren proprietate publica a statului, in suprafata de 900 mp, situat in Cluj-Napoca, str. Gh. Bilascu nr. 34-36

Hotararea nr. 82 - 19 Iulie 2002 - privind repartizarea din cotele defalcate de 16% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, necesare finanþãrii unor cheltuieli de personal

Hotararea nr. 83 - 19 Iulie 2002 - privind constituirea ºi alocarea de fonduri din cota de 16% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor consiliilor locale, în vederea finanþãrii proiectelor pentru programul SAPARD

Hotararea nr. 81 - 19 Iulie 2002 - privind repartizarea pe consilii locale pentru semestrul I ºi trimestrul III 2002 a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea plãþii ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

Hotararea nr. 94 - 17 Iulie 2002 - privind aprobarea solicitarii de preluare in proprietatea Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean Cluj a unor active cu caracter social aflate in patrimoniul S.C. CUG S.A. Cluj-Napoca

Hotararea nr. 79 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea solicitarii de transmitere cu titlu gratuit, din proprietatea privata a statului si administrarea Ministerului Finantelor Publice, in proprietatea privata a Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean a unor bunuri mobile si a unui bun imobil in vederea constituirii Casei Memoriale Liviu Petrescu

Hotararea nr. 80 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea participarii la infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata cu capital mixt, reprezentand 50% proprietatea judeþului Cluj ºi 50% proprietatea judeþului Fejer, Ungaria

Hotararea nr. 78 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea alocãrii sumei de 209.151 mii lei pentru executarea lucrarilor de reparatii la imobilul, proprietate a judetului, situat in Cluj-Napoca str.Al.Vaida Voievod nr. 53-55, sediul S.C. Univers T S.A.

Hotararea nr. 77 - 31 Mai 2002 - privind începerea demersurilor pentru analizarea ofertei în vederea asocierii Consiliului Judeþean Cluj cu S.C. ROSSATO FORTUNATO S.R.L. Italia ºi alþii pentru realizarea obiectivului “STAÞIE ZONALA PENTRU NEUTRALIZAREA DEªEURILOR MENAJERE, COMUNA APAHIDA”

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >> din 16