Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 24 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> din 25

Hotararea nr.185 - 27 septembrie 2006 privind aprobarea participării d-lui Hărăguş Vlad Emanuel şi a d-nei Furcovici Daniela Georgeta la cel de-al cincilea program de stagiu de practica la Biroul de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles

Hotararea nr.186 - 27 septembrie 2006 privind modificarea statului de funcţii pe anul 2006 pentru aparatul de specialitate  al Consiliului Judetean Cluj,  Direcţia Judeteană de Evidenţă a Persoanelor Cluj şi Biblioteca Judeteană “O.Goga” Cluj
Anexa stat de functii Consiliul Judetean Cluj
Anexa stat de functii Directia de Evidenta a Persoanelor Cluj
Anexa stat de functii Biblioteca Judeteana "O.Goga" Cluj

Hotararea nr.187 - 27 septembrie 2006 privind  aprobarea Studiului de fezabilitate  ’’CONSOLIDARE VERSANT NORDIC aferent PARCULUI ETNOGRAFIC NATIONAL  ’’ROMULUS VUIA’’- HOIA, municipiul Cluj-Napoca

Hotararea nr.188 - 27 septembrie 2006 privind modificarea si completarea anexelor la programul de investiţii publice pe anul 2006 finanţat din bunuri bugetare si  fondul de rulment

Hotararea nr.189 - 27 septembrie 2006 privind aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Cluj şi Agenţia Naţională pentru Romi, Biroul Regional Nord-Vest, referitor la îmbunătăţirea situaţiei comunităţilor de romi  din judeţul Cluj şi  promovarea unei  relaţii de cooperare pentru susţinerea unor parteneriate de dezvoltare strategică la nivelul judeţului Cluj
Anexa la hotarare

Hotararea nr.190 - 27 septembrie 2006 privind clasificarea  in  drum judetean a sectorului de drum comunal DC 265 : lim.judet Bihor-Ic Ponor – Doda Pilii(DJ 108C) km 32+760-39+060

Hotararea nr.191 - 27 septembrie 2006 privind avizarea Documentaţiei de stabilire şi evaluare a terenului aflat în patrimoniul S.C. FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE « ELECTRICA SERV » S.A. S.I.S.E. « ELECTRICA TRANSILVANIA NORD », cu sediul în municipiul CLUJ -NAPOCA, str. Taberei nr.20, jud. Cluj,  în vederea eliberarii Certificatului de atestare  a dreptului de proprietate asupra terenului

Hotararea nr.192 - 27 septembrie 2006 pentru modificarea H.CJ.C. nr.77/2006  privind concesionarea terenului de pe Calea Turzii nr. 2 – 14, municipiul Cluj-Napoca in vederea realizarii unui Centru Multifunctional
Anexa 1  la hotarare
Anexa 2 la hotarare

Hotararea nr.178 - 16 august 2006 privind aprobarea majorarii, fara licitatie publica, cu 2979,67 mp a suprafetei de teren concesionate situata în incinta Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello“, str. B. P. Hasdeu, nr.6, Municipiul Cluj-Napoca si aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de concesiune nr. 633/23.01.2006, incheiat cu S.C. NISCO INVEST S.R.L. Cluj-Napoca

Hotararea nr.177 - 16 august 2006 privind revocarea H.C.J. Cluj nr. 153/2006 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de concesiune nr.633/23.01.2006, incheiat cu S.C. NISCO INVEST S.R.L. Cluj-Napoca, cu privire la concesionarea terenului situat în incinta Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello“, Str. B. P. Hasdeu, nr.6, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj”

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> din 25