Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr. 212 - 28 Septembrie 2005 - privind aprobarea planului de ºcolarizare ºi a taxelor ºcolare pentru ªcoala Popularã de Arte ”Tudor Jarda” Cluj‚ în anul ºcolar 2005-2006

Hotararea nr. 211 - 28 Septembrie 2005 - privind utilizarea din fondul de rulment a sumei de 353.517 lei RON pentru achitarea dobânzii aferentã creditului contractat pentru realizarea lucrãrii de investiþii privind „Reabilitarea drumurilor judeþene ºi comunale” din judeþ

Hotararea nr. 210 - 28 Septembrie 2005 - privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A JUDETULUI CLUJ pentru perioada 2007-2013
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI CLUJ 2007-2013
Anexe

Hotararea nr. 209 - 28 Septembrie 2005 - privind aprobarea solicitarii de transmitere cu titlu gratuit a unor imobile, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al Judetului Cluj si in administrarea Consiliului Judetean Cluj

Hotararea nr. 208 - 28 Septembrie 2005 - privind pierderea calitãþii de membru al Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã de cãtre dl. Mircea Chertes, precum ºi validarea ca înlocuitor al acestuia, a d-lui Gheorghe Vasile Fodor

Hotararea nr. 207 - 28 Septembrie 2005 - privind nominalizarea pe beneficiari a sumelor aprobate pe programe din cote defalcate ºi din cota de 22% din impozitul pe venit

Hotararea nr. 206 - 28 Septembrie 2005 - privind aprobarea demersurilor pentru supunerea la licitaþie a valorificãrii terenului din perimetrul Parcului EST, cartier Gheorgheni

Hotararea nr. 205 - 28 Septembrie 2005 - privind aprobarea demersurilor pentru supunerea la licitaþie a valorificãrii terenului din incinta Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” str. B.P. Haºdeu nr. 6

Hotararea nr. 204 - 28 Septembrie 2005 - pentru înfiinþarea Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Ordine Cluj

Hotararea nr. 203 - 28 Septembrie 2005 - privind aprobarea cheltuielilor anuale cu hrana pentru copiii care provin din raza teritorialã a altor judeþe ºcolarizaþi în ºcolile speciale aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Cluj pentru anul ºcolar 2005-2006

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28