Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23

Hotararea nr. 166 - 18 Noiembrie 2004 - privind avizarea Documentaþiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C."ARCADIA 2000" S.A. in vederea eliberãrii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 165 - 18 Noiembrie 2004 - privind aprobarea inceperii demersurilor pentru devierea traficului greu de pe relatia Turda-Cluj pe drumurile judetene DJ 107 L: Turda-Sandulesti-Craiesti-Lita (DJ 107M) km 2,32-30,95 si DJ 107 M: Luna de Sus (DN1)-Vlaha-Savadisla-Lita km 0,0-15,2 respectiv de pe relatia Zalau-Oradea pe drumurile judetene DJ 108 C: DN 1F (Vistea)-Garbau: km 0,0-5,6 si DJ 103 K: Garbau (DJ 108 C)- Capusu Mare (DN 1): km 0,0-9,435, drumuri ce sunt in administrarea Consiliului Judetean Cluj-Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Cluj

Hotararea nr. 164 - 18 Noiembrie 2004 - privind înlocuirea ºi numirea unui membru în Comisia pentru protecþia copilului, în calitate de reprezentant al Inspectoratului Judeþean de Poliþie Cluj

Hotararea nr. 163 - 18 Noiembrie 2004 - privind aprobarea angajãrii a 100 de muncitori, pentru anul 2005, din rândul ºomerilor, de cãtre Regia Autonomã a Drumurilor Judeþene Cluj, în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002

Hotararea nr. 161 - 18 Noiembrie 2004 - privind cofinanþarea proiectului „Vreau sa fiu sãnãtos” propus spre finanþare prin Programul PHARE RO 2002/000 – 586.01.02 - 01– Sprijin pentru strategia naþionalã de îmbunãtãþire a situaþiei romilor în domeniul sãnãtãþii

Hotararea nr. 162 - 18 Noiembrie 2004 - privind alocarea de fonduri din bugetul local, venituri proprii pentru realizarea unor proiecte in anul 2004

Hotararea nr. 160 - 18 Noiembrie 2004 - privind repartizarea pe consilii locale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat din Judeþul Cluj ºi rectificarea bugetului propriu pe anul 2004

Hotararea nr. 159 - 13 Octombrie 2004 - privind stabilirea pretului de concesionare pentru suprafaţa de teren aferentă Parcului  Industrial Cluj din cadrul proiectului PHARE RO 007.02.03

Hotararea nr. 158 - 13 Octombrie 2004 - privind aprobarea contractului de parteneriat ºi a cotei de cofinanþare a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear în scopul creºterii atractivitãþii turistice a regiunii de Nord-Vest” prin Programul PHARE 2003 Coeziune Economicã ºi socialã – Infrastructurã Regionalã

Hotararea nr. 157 - 13 Octombrie 2004 - privind utilizarea fondului de rulment pentru acoperirea golului de casã provenit din decalajele între veniturile ºi cheltuielile bugetului propriu al anului curent

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23