Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 15 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Martie | Mai | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >> din 16

Hotararea nr. 96 - 19 Iulie 2002 - privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Cluj nr. 36/20.03.2002 referitoare la avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "EXPLOATAREA MINIERA AGHIRES " S.A., in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 95 - 19 Iulie 2002 - privind atribuirea denumirii de «Traian Brad» filialei din cartierul Manastur si aulei de la sediul central al Bibliotecii Judetene «Octavian Goga»

Hotararea nr. 93 - 19 Iulie 2002 - aprobarea solicitarii de transmitere cu titlu gratuit din proprietatea privata a Statului Roman si administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” – Sucursala pentru reprezentare ºi protocol -“Victoria” Cluj-Napoca, in proprietatea publicã a Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean Cluj a imobilului situat in str. Cardinal Iuliu Hossu (fosta Pavlov) nr. 25

Hotararea nr. 92 - 19 Iulie 2002 - cu privire la numirea doamnei Brad Nicoleta-Maria în funcþia de director general al Direcþiei Generale Judeþene pentru Protecþia Drepturilor Copilului

Hotararea nr. 91 - 19 Iulie 2002 - cu privire la numirea d-nei Piteiu Denisa în funcþia de director al Filarmonicii de Stat “Transilvania” Cluj

Hotararea nr. 90 - 19 Iulie 2002 - privind aprobarea "PLANULUI DE GESTIONARE A DESEURILOR" pentru judetul Cluj

Hotararea nr. 89 - 19 Iulie 2002 - cu privire la aprobarea organigramei protecþiei civile a judeþului Cluj pe anul 2002

Hotararea nr. 87 - 19 Iulie 2002 - privind aprobarea bilaþului pe anul 2001 al Corpului Judeþean al Gardienilor Publici Cluj

Hotararea nr. 88 - 19 Iulie 2002 - cu privire la stabilirea salariului de încadrare, indemnizaþiei de conducere ºi a celorlalte drepturi prevãzute de lege pentru d-lui Gavriº Emil, ºeful Corpului Judeþean al Gardienilor Publici Cluj

Hotararea nr. 86 - 19 Iulie 2002 - privind negocierea ºi finalizarea protocolului de asociere ºi cooperare a Consiliului Judeþean Cluj, Consiliului Local al comunei Apahida ºi S.C. ROSSATO S.R.L. Italia, în vederea realizãrii obiectivului “Staþie zonalã pentru neutralizarea deºeurilor menajere, com. Apahida”

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >> din 16