Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 15 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43

Hotararea nr. 363- 27 noiembrie 2013 privind aprobarea unor măsuri în vederea acordării despăgubirilor şi cheltuielilor conexe rezultate din încetarea parţială a Contractului de concesiune nr. 61/30.10.2002, încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi S.C. Agroindustriala S.A., pentru investiţiile realizate pe terenul în suprafaţă de 479.352 mp, situat pe amplasamentul lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca - Pista de decolare-aterizare 3500 m”
Anexa 1       Anexa 2

Hotararea nr. 364- 27 noiembrie 2013 privind nominalizarea pe unităţi administrativ-teritoriale şi lucrări, a sumei de 4.487 mii lei, din cota de 20% din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală pe anul 2013
Anexa

Hotararea nr. 365- 27 noiembrie 2013 privind aprobarea unui contract de asociere în vederea administrării eficiente şi punerii în valoare a ariilor naturale protejate Cheile Turzii şi Cheile Turenilor

Hotararea nr. 366- 27 noiembrie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj
Anexa

Hotararea nr. 367- 27 noiembrie 2013 privind rectificarea bugetului general al Judeţului Cluj pe anul 2013
Anexa 1                Anexa 2                Anexa 2a             Anexa 2b             Anexa 3        Anexa 4               Anexa 5

Hotararea nr. 368- 27 noiembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 106 din 03.04.2013 privind nominalizarea unor sume, constituite din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, precum şi din sumele reţinute ca urmare a aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare locală în anul 2013, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 369- 27 noiembrie 2013 privind nominalizarea sumei de 14.000 lei din suma totală de 200.000 lei aprobată pentru A.T.O.P. prin Hotărârea Consiliului  Judeţean Cluj nr. 88/27.03.2013 privind aprobarea bugetului general propriu pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate

Hotararea nr. 370- 27 noiembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 250/2013 privind nominalizarea sumei de 350,00 mii lei pe unităţi de cult, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 88/2013 la Capitolul nr. 67.02 –Religie-, aparţinând cultelor: Reformat, Romano–Catolic, Unitarian şi Evanghelic Lutheran

Hotararea nr. 371- 27 noiembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 216/2013 privind nominalizarea pe unităţi  de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 800,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 88/2013, la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 372- 27 noiembrie 2013 privind alocarea unor sume de bani din bugetul propriu al Judeţului Cluj pe anul 2013, pentru organizarea unor manifestări tradiţionale cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43