Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >> din 26

Hotărârea nr. 190 - 21 octombrie 2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2010, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj şi unităţile subordonate 
Anexa 1            Anexa 2
Anexa 3            Anexa 4
Anexa 5

Hotărârea nr. 191 - 21 octombrie 2009 privind aprobarea trecerii din administrarea Consiliului Judeţean Cluj - Regia Autonomă  de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Cluj în administrarea Consiliului Local al Comunei Floreşti a sectorului de drum judeţean DJ 105L:  Floreşti (DN 1)-Mănăstirea Tăuţi  km 0+000-1+726, pe perioada executării lucrărilor de modernizare a străzilor prin asfaltare în comuna Floreşti

Hotărârea nr. 192 - 21 octombrie 2009 privind aprobarea  Organigramei şi a Statului de funcţii pentru stagiunea  2009-2010 ale Filarmonicii de Stat „Transilvania” Cluj-Napoca, aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj
Anexa

Hotărârea nr. 193 - 21 octombrie 2009 privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Cluj
Anexa

Hotărârea nr. 194 - 21 octombrie 2009 privind aprobarea solicitării de transmitere cu titlu gratuit a unor imobile, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al Judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, în vederea construirii unui Spital Regional Clinic de Urgenţă şi a unor obiective cu funcţiuni complementare

Hotărârea nr. 195 - 21 octombrie 2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Cluj la data de 31.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa

Hotărârea nr. 196 - 21 octombrie 2009 privind avizarea documentaţiei de stabilire şi evaluare a terenului aflat în patrimoniul  S.C. "HIDROELECTRICA" S.A. - SUCURSALA HIDROCENTRALE CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 1, judeţul Cluj,  în vederea obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotărârea nr. 197 - 21 octombrie 2009 privind aprobarea Proiectului  „Centrul de Excelenţă pentru Studii Clinice în Bolile Cerebro-Spinale”

Hotărârea nr. 198 - 21 octombrie 2009 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 4 şi nr. 4a  la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 30/2009  privind aprobarea bugetului general propriu pe anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa 1, 2, 3, 4

Hotărârea nr. 199 - 21 octombrie 2009 privind aprobarea cuantumului redevenţei pentru cabinetele medicale concesionate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, începând cu luna octombrie 2009
Anexa 1
Anexa 2

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >> din 26