Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr. 246- 22 noiembrie 2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate «Amenajare platforme parcare-anexe, amenajare căi de acces pentru ambulanţă, reabilitare căi de acces»

Hotararea nr. 247- 22 noiembrie 2007 privind aprobarea prelungirii duratei de concesiune a spaţiilor în care funcţionează cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004

Hotararea nr. 248- 22 noiembrie 2007 privind aprobarea Actului Constitutiv modificat al S.C. Compania de Apă Someş S.A., la care Judeţul Cluj este acţionar
Anexa la hotarare

Hotararea nr. 249- 22 noiembrie 2007 privind aprobarea modificării Contractului  de  delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. Compania de Apă Someş S.A., prin act adiţional 
Anexa la hotarare

Hotararea nr. 250- 22 noiembrie 2007 privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului  modificat al „Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş Tisa“
Anexa la hotarare

Hotararea nr. 251- 22 noiembrie 2007 privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Cluj la cofinanţarea  Proiectului “Extinderea şi reabilitarea sistemului de apă/apă uzată în zona Cluj-Sălaj”

Hotararea nr. 252- 22 noiembrie 2007 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Cluj şi Judeţul Sălaj pentru promovarea  spre finanţare a proiectului „Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna-Vîrşolţ” şi a cheltuielilor de cofinanţare aferente acestuia

Hotararea nr. 253- 22 noiembrie 2007 privind modificarea şi completarea art.1 din Hotărârea  Consiliului Judeţean Cluj nr.176 din 31 iulie 2007 privind aprobarea dării din administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Cluj în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" a unui teren în suprafaţă de 300 mp, în vederea edificării Centrului de Cercetări Transilvania de Prevenţie şi Recuperare Cardiovasculară

Hotararea nr. 207- 17 octombrie 2007 privind constituirea Fondului destinat activităţilor de tineret

Hotararea nr. 208- 17 octombrie 2007 privind prelungirea numirii temporare, pe o perioadă de 3 (trei) luni, a d-lui Sîrca Viorel, în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al  Direcţiei  Judeţene de Evidenţă  a Persoanelor Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28