Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 16 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> din 25

Hotararea nr.210 - 25 octombrie 2006 privind  aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli  rectificat pe anul 2006 al Regiei Autonome “AEROPORTUL INTERNAŢIONAL” Cluj-Napoca
Anexa la hotarare

Hotararea nr.211 - 25 octombrie 2006 privind modificarea statului de functii pe anul 2006 prin transformarea unui post de salvator montan II în referent III cu atribuţii de administrare şi casierie pentru Serviciul Public Judetean Salvamont Cluj

Hotararea nr.212 - 25 octombrie 2006 privind nominalizarea şi utilizarea sumei de 200 mii lei RON alocată în vederea susţinerii activităţii ATOP

Hotararea nr. 200 - 25 octombrie 2006 privind aprobarea protocolului de cooperare cu S.C. Lafarge Arcom Gips S.A   si  S.C. Bega Minerale Industriale SRL in vederea realizarii unor lucrari de reparatii pe DJ 108 C:  sectorul Garbau – Aghiresu – Leghia, km 5+600-28+050

Hotararea nr.179 - 27 septembrie 2006 pentru modificarea punctului V– Regia Autonomă “Aeroportul Internaţional” Cluj-Napoca - consiliul de administraţie - din anexa la Hotărârea nr. 150 adoptată de Consiliul Judeţean Cluj în şedinţa sa din 13 octombrie 2004  privind componenţa consiliilor de administraţie ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean

Hotararea nr.180 - 27 septembrie 2006 privind  aprobarea Studiului de fezabilitate “ Drum de acces la gospodaria de apă din comuna Sânpaul, localitatea Şardu”

Hotararea nr.181 - 27 septembrie 2006 privind aprobarea funcţionării ca persoane juridice a 11 unităţi de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, care au mai puţin de 200/100 de elevi/preşcolari pentru anul şcolar 2006-2007

Hotararea nr.182 - 27 septembrie 2006 privind solicitarea de transmitere în administrarea Consiliului Judeţean Cluj  a 4 săli de clasă de la Şcoala „Ioan Lupaş” din imobilul situat în Cluj-Napoca, Calea Mănăştur nr.24, proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca, pentru Şcoala Specială nr.1 Cluj-Napoca

Hotararea nr.183 - 27 septembrie 2006 privind aprobarea planului de şcolarizare şi a taxelor şcolare pentru Şcoala Populară de Arte ”Tudor Jarda” Cluj‚ în anul şcolar 2006-2007
Anexa la hotarare

Hotararea nr.184 - 27 septembrie 2006 privind repartizarea pe consilii locale a sumelor defalcate din TVA aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2006 privind rectificarea bugetului de stat pe 2006 a sumelor din cota de 22% din impozitul pe venit şi rectificarea bugetului propriu pe anul 2006
Anexa 1 la hotarare            Anexa 5,6,7,8,9,12
Anexa 2 la hotarare            Anexa 10 la hotarare
Anexa 3 la hotarare            Anexa 10a la hotarare
Anexa 4 la hotarare            Anexa 11 la hotarare

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> din 25