Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 24 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >> din 17

Hotararea nr. 122 - 05 Septembrie 2003 - privind aprobarea preluării în folosință gratuită de către Direcția Județeană pentru Protecția Drepturilor Copilului Cluj a unor terenuri situate în comuna Florești pentru construcția unor case de tip familial

Hotararea nr. 121 - 05 Septembrie 2003 - privind infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului „Centru de Marketing Produse Agro-alimentare Cluj”, proiect finantat prin Programul PHARE 2001

Hotararea nr. 119 - 05 Septembrie 2003 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "ACOMIN" S.A., in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 118 - 05 Septembrie 2003 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "ELECTRICA" S.A. - Sucursala de distributie Cluj, in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 120 - 05 Septembrie 2003 - privind eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru Societatea Comercială "TRANSILVANIA CONSTRUCTII" S.A., Cluj-Napoca

Hotararea nr. 117 - 05 Septembrie 2003 - privind aprobarea deschiderii traseului interjudețean limitrof de transport persoane prin curse regulate Dej (jud. Cluj) – Negrilești (jud. Bistrița-Năsăud)

Hotararea nr. 114 - 05 Septembrie 2003 - privind înlocuirea si numirea unor membri in Comisia pentru protecția copilului

Hotararea nr. 115 - 05 Septembrie 2003 - privind repartizarea si suplimentarea de fonduri pentru achizitionarea si implementarea sistemului informatic judetean, precum si pentru initierea incheierii de acorduri cu consiliile locale din judetul Cluj in vederea suportarii de catre acestea a costurilor de achizitionare si implementare a acestui sistem la nivelul municipiilor, oraselor si comunelor

Hotararea nr. 113 - 05 Septembrie 2003 - privind modificarea H.C.J.C. nr. 78/20 iunie 2003 privind dreptul de administrare, respectiv de folosință și gestiune directă al instituțiilor și serviciilor publice, regiilor autonome și societăților comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj asupra unor bunuri proprietate publică a județului Cluj

Hotararea nr. 112 - 05 Septembrie 2003 - privind proiectul de hotarare pentru aprobarea protocolului de predare-preluare din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, in proprietatea publica a Judetului Cluj si administrarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Cluj a imobilului situat in Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahar nr. 49-51

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >> din 17