Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Martie | Mai | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >> din 16

Hotararea nr. 106 - 17 Septembrie 2002 - privind închiderea Centrului de Plasament nr. 2 “Buchetel” Cluj-Napoca din subordinea Consiliului Judetean respectiv Direcþiei Generale Judeþene pentru Protecþia Drepturilor Copilului Cluj

Hotararea nr. 105 - 17 Septembrie 2002 - privind închiderea Centrului de plasament nr. 7 “Sf. Ioan” Gilau din subordinea Consiliului Judetean respectiv Direcþiei Generale Judeþene pentru Protecþia Drepturilor Copilului Cluj

Hotararea nr. 104 - 17 Septembrie 2002 - cu privire la aprobarea statului de funcþii pe anul 2002 pentru Corpul Judeþean al Gardienilor Publici Cluj

Hotararea nr. 103 - 17 Septembrie 2002 - privind aprobarea protocolului de predare-primire a instituþiei de culturã Revista “TRIBUNA” în subordinea Consiliului Judeþean Cluj, a inventarului bunurilor, a statului de funcþii ºi a bugetului rectificat pe anul 2002

Hotararea nr. 102 - 17 Septembrie 2002 - privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Regiei Autonome “AEROPORTUL“ Internaþional Cluj-Napoca

Hotararea nr. 101 - 17 Septembrie 2002 - privind aprobarea sumei necesare organizãrii Seminarului Judeþean al Anului Internaþional al Muntelui 2002, ,,Protecþia ºi dezvoltarea durabilã a zonei montane a judeþului Cluj”, care a avut loc în comuna Mãriºel, judeþul Cluj, în data de 29 august 2002

Hotararea nr. 99 - 17 Septembrie 2002 - privind repartizarea pe consilii locale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin Ordonanþa Guvernului nr. 42/2002 ºi aprobarea rectificãrii bugetului propriu al Consiliului Judeþean pentru anul 2002

Hotararea nr. 100 - 17 Septembrie 2002 - privind repartizarea pe consilii locale pentru anul 2002 ºi trimestrele I, II, III ºi IV a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea plãþii ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

Hotararea nr. 98 - 19 Iulie 2002 - privind avizarea Documentatiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale COMPANIA NATIONALA APELE ROMANE S.A - DIRECTIA APELOR SOMES TISA, in vederea eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 97 - 19 Iulie 2002 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. " CARTIMPEX " S.A., in vederea eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >> din 16