Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> din 25

Hotararea nr.200 - 25 octombrie 2006 privind aprobarea protocolului de cooperare cu S.C. Lafarge Arcom Gips S.A   si  S.C. Bega Minerale Industriale SRL in vederea realizarii unor lucrari de reparatii pe DJ 108 C:  sectorul Garbau – Aghiresu – Leghia, km 5+600-28+050

Hotararea nr.201 - 25 octombrie 2006 privind stabilirea taxelor speciale aferente activităţilor desfăşurate pe linie de stare civilă şi evidenţă a populaţiei pe anul 2006

Hotararea nr.202 - 25 octombrie 2006 privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Cluj prin Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Cluj a unor sectoare de drumuri comunale , prevazute a fi pietruite prin contractul de imprumut subsidiar  nr.33/553/2004 încheiat conform HG nr.577/1997   

Hotararea nr.203 - 25 octombrie 2006 privind aprobarea solicitarii de transmitere a unui imobil, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-ROMSILVA, Direcţia Silvică Cluj-Napoca, in domeniul public al Judetului Cluj si in administrarea Consiliului Judetean  Cluj

Hotararea nr.204 - 25 octombrie 2006 privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Cluj prin Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Cluj a unor sectoare de drumuri comunale, pe perioada executarii lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri finantate din creditul bancar  de 55 mil.lei RON, stabilit prin H.C.J. Cluj nr.6/2005, modificata si completata prin HCJ nr. 131/2006

Hotararea nr.205 - 25 octombrie 2006 privind aprobarea Strategiei de administrare a Obiectivului “Centrul de Marketing pentru Produse Agro-Alimentare Cluj” în intervalul 2007-2011, a Studiului de marketing şi a Planului de afaceri

Hotararea nr.206 - 25 octombrie 2006 privind propunerea  de  program de lucrări pe drumurile  judeţene pe anul 2006, în baza H.G. 1321/2006

Hotararea nr.207 - 25 octombrie 2006 pentru modificarea punctului  I - SC UNIVERS T. S.A - Consiliul de Administraţie- din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.150/2004 privind componenţa consiliilor de administraţie ale societăţilor  comerciale şi regiilor autonome aflate  sub autoritatea Consiliului Judeţean

Hotararea nr.208 - 25 octombrie 2006 privind numirea  Comisiei judeţene pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice  pentru extinderea şi reabilitarea AEROPORTULUI INTERNAŢIONAL  CLUJ-NAPOCA

Hotararea nr.209 - 25 octombrie 2006 privind aprobarea programului de lucrari pe drumurile judetene, finantat in baza H.G. 1385/2006 din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> din 25