Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >> din 17

Hotararea nr. 129 - 28 Noiembrie 2003 - cu privire la rectificarea sumelor alocate pe programe ºi repartizarea lor pe consilii locale ºi instituþii aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean, din cota de 17% din impozitul pe venit pe anul 2003

Hotararea nr. 128 - 28 Noiembrie 2003 - privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 127 - 19 Septembrie 2003 - privind aprobarea studiului de fezabilitate „Reabilitarea ºi modernizarea stadionului «Ion Moina» din municipiul Cluj-Napoca”

Hotararea nr. 126 - 19 Septembrie 2003 - pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Cluj nr. 79/20.06.2003 privind aprobarea concesionarii, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea a 5 (cinci) terenuri de tenis, a strandului si terenurilor aferente, din cadrul S.C. Univers T S.A. Cluj-Napoca

Hotararea nr. 125 - 19 Septembrie 2003 - privind repartizarea pe consilii locale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate prin Ordonanþa Guvernului nr. 87/2003 ºi aprobarea rectificãrii bugetului propriu al Consiliului Judeþean Cluj pe anul 2003

Hotararea nr. 100 - 05 Septembrie 2003 - privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii nr. 14/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Cluj atestat prin anexa nr. 1 din H.G.R. 969/2002

Hotararea nr. 99 - 05 Septembrie 2003 - aprobarea dosarului de prezentare a imobilului si a documentatiei pentru desfãºurarea ºi organizarea licitaþiei publice de vânzare a cotei de 68,75% (ap. 2) din constructia situata în Cluj-Napoca str. Cuza Vodã nr. 1, precum ºi a caietului de sarcini pentru concesionarea terenului aferent construcþiei

Hotararea nr. 93 - 05 Septembrie 2003 - pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr. 43 adoptatã de Consiliul Judeþean în ºedinþa sa din 31 mai 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Consiliului Judeþean

Hotararea nr. 124 - 05 Septembrie 2003 - privind suplimentarea programului de excelenþã cu suma de 30.000 mii lei din cota de 17% din impozitul pe venit ºi alocarea sumei sportivului Dan Sebastian-Horvath pentru participarea la Campionatul Mondial de ªah de la Halkidiki – Grecia

Hotararea nr. 123 - 05 Septembrie 2003 - privind repartizarea a douã microbuze ºcolare cu 16 locuri pentru transportul elevilor

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >> din 17