Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 34 - 23 Mai 2001 - privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonomã Jdeþeanã Apã-Canal Cluj

Hotararea nr. 32 - 31 Martie 2001 - cu privire la numirea "Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale "OMNICONSTRUCT" S.A. Cluj-Napoca, in vederea eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 31 - 31 Martie 2001 - cu privire la numirea "Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale "TRANSILVANIA CONSTRUCTII" S.A. Cluj - Napoca, in vederea eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 30 - 31 Martie 2001 - cu privire la numirea "Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale "ARTA CULINARA" S.A. Cluj-Napoca, in vederea eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 28 - 31 Martie 2001 - privind aprobarea protocolului de colaborare între judeþele Cluj ºi Fejer, Ungaria

Hotararea nr. 29 - 31 Martie 2001 - privind oportunitatea extinderii prevederilor regulamentului zonei protejate asupra unor suprafete cuprinse in perimetrul zonei protejate Lacul Tarnita

Hotararea nr. 27 - 31 Martie 2001 - privind stabilirea regimului juridic al imobilului situat in Cluj-Napoca, Piata Stefan cel Mare nr. 5, Bl. A, ap. 82

Hotararea nr. 26 - 31 Martie 2001 - privind aprobarea taxelor speciale pentru servicii publice de protectie a plantelor

Hotararea nr. 25 - 31 Martie 2001 - privind modificarea ºi completarea Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare al aparatului propriu al Serviciului Public de Protecþie a Plantelor Cluj

Hotararea nr. 24 - 31 Martie 2001 - privind aprobarea protocoalelor de predare-preluare a cladirilor si terenurilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant special de stat in domeniul public judetean