Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 86 - 19 Iulie 2002 - privind negocierea ºi finalizarea protocolului de asociere ºi cooperare a Consiliului Judeþean Cluj, Consiliului Local al comunei Apahida ºi S.C. ROSSATO S.R.L. Italia, în vederea realizãrii obiectivului “Staþie zonalã pentru neutralizarea deºeurilor menajere, com. Apahida”

Hotararea nr. 85 - 19 Iulie 2002 - privind aprobarea asocierii Consiliului Judeþean Cluj cu Consiliul Local al comunei Rîºca în vederea realizãrii obiectivului “PARC ECO-ETNOGRAFIC MUNÞII APUSENI – RΪCA – BELIª, JUDEÞUL CLUJ”

Hotararea nr. 84 - 19 Iulie 2002 - privind aprobarea solicitarii de preluare in proprietatea publica a Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean a unui teren proprietate publica a statului, in suprafata de 900 mp, situat in Cluj-Napoca, str. Gh. Bilascu nr. 34-36

Hotararea nr. 82 - 19 Iulie 2002 - privind repartizarea din cotele defalcate de 16% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, necesare finanþãrii unor cheltuieli de personal

Hotararea nr. 83 - 19 Iulie 2002 - privind constituirea ºi alocarea de fonduri din cota de 16% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor consiliilor locale, în vederea finanþãrii proiectelor pentru programul SAPARD

Hotararea nr. 81 - 19 Iulie 2002 - privind repartizarea pe consilii locale pentru semestrul I ºi trimestrul III 2002 a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea plãþii ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

Hotararea nr. 94 - 17 Iulie 2002 - privind aprobarea solicitarii de preluare in proprietatea Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean Cluj a unor active cu caracter social aflate in patrimoniul S.C. CUG S.A. Cluj-Napoca

Hotararea nr. 79 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea solicitarii de transmitere cu titlu gratuit, din proprietatea privata a statului si administrarea Ministerului Finantelor Publice, in proprietatea privata a Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean a unor bunuri mobile si a unui bun imobil in vederea constituirii Casei Memoriale Liviu Petrescu

Hotararea nr. 80 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea participarii la infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata cu capital mixt, reprezentand 50% proprietatea judeþului Cluj ºi 50% proprietatea judeþului Fejer, Ungaria

Hotararea nr. 78 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea alocãrii sumei de 209.151 mii lei pentru executarea lucrarilor de reparatii la imobilul, proprietate a judetului, situat in Cluj-Napoca str.Al.Vaida Voievod nr. 53-55, sediul S.C. Univers T S.A.