Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Marti, 17 Iulie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 81 - 19 Iulie 2002 - privind repartizarea pe consilii locale pentru semestrul I ºi trimestrul III 2002 a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea plãþii ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

Hotararea nr. 94 - 17 Iulie 2002 - privind aprobarea solicitarii de preluare in proprietatea Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean Cluj a unor active cu caracter social aflate in patrimoniul S.C. CUG S.A. Cluj-Napoca

Hotararea nr. 79 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea solicitarii de transmitere cu titlu gratuit, din proprietatea privata a statului si administrarea Ministerului Finantelor Publice, in proprietatea privata a Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean a unor bunuri mobile si a unui bun imobil in vederea constituirii Casei Memoriale Liviu Petrescu

Hotararea nr. 80 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea participarii la infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata cu capital mixt, reprezentand 50% proprietatea judeþului Cluj ºi 50% proprietatea judeþului Fejer, Ungaria

Hotararea nr. 78 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea alocãrii sumei de 209.151 mii lei pentru executarea lucrarilor de reparatii la imobilul, proprietate a judetului, situat in Cluj-Napoca str.Al.Vaida Voievod nr. 53-55, sediul S.C. Univers T S.A.

Hotararea nr. 77 - 31 Mai 2002 - privind începerea demersurilor pentru analizarea ofertei în vederea asocierii Consiliului Judeþean Cluj cu S.C. ROSSATO FORTUNATO S.R.L. Italia ºi alþii pentru realizarea obiectivului “STAÞIE ZONALA PENTRU NEUTRALIZAREA DEªEURILOR MENAJERE, COMUNA APAHIDA”

Hotararea nr. 76 - 31 Mai 2002 - privind repartizarea pentru Consiliul Local Floreºti a sumei de 800.000 mii lei din cota de 16% defalcatã din impozitul pe venit, în vederea întocmirii documetaþiei tehnice pentru Cartierul Rezidenþial “Cetatea Fetei”, localitatea Floreºti

Hotararea nr. 75 - 31 Mai 2002 - privind reorganizarea Comisiei Judeþene de analizã a cererilor de locuinþe ºi de acordare a subvenþiilor, potrivit Ordonanþei Guvernului nr. 19/1994

Hotararea nr. 74 - 31 Mai 2002 - privind stabilirea tarifelor de bazã, lunare pe mp. la chiriile pentru spaþiile cu altã destinaþie din fondul locativ de stat, precum ºi la spaþiile comerciale, spaþiile administrative, sedii de organisme ºi organizaþii, administrate de societãþi comerciale, regii autonome ºi instituþii aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean

Hotararea nr. 72 - 31 Mai 2002 - privind aprobarea REGULAMENTULUI de organizare ºi funcþionare al S.C. TETAROM S.A.