Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 128 - 25 Noiembrie 2002 - de aprobare a REGULAMENTULUI cu privire la obligaţiile ce revin Direcţiei Generale Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Cluj în vederea garantãrii respectãrii dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare

Hotararea nr. 127 - 25 Noiembrie 2002 - privind: - validarea nominalã a membrilor Autoritãþii Judeþene de Ordine Publicã- stabilitea indemnizaþiei pentru membrii Autoritãþii Judeþene de Ordine Publicã - stabilirea funcþiilor pentru secretariatul executiv

Hotararea nr. 126 - 25 Noiembrie 2002 - privind alocarea sumei de 130 mil. lei pentru acordarea unor ajutoare financiare de urgenþã din fondul rezervei bugetare a Consiliului Judeþean Cluj familiilor din municipiul Dej, str. Fragilor nr. 15, Bl. C 48 pentru refacerea apartamentelor afectate în urma exploziei de gaz

Hotararea nr. 125 - 25 Noiembrie 2002 - privind repartizarea pe consilii locale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea plãþii ajutorului social social ºi ajutorului pentru încãlzirea locuinþei conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim, pe lunile noiembrie ºi decembrie 2002

Hotararea nr. 124 - 25 Noiembrie 2002 - privind repartizarea pe consilii locale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat conform Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului României nr. 144/31.10.2002 în vederea rectificãrii bugetelor locale ºi propuneri pentru rectificarea bugetului propriu pe anul 2002

Hotararea nr. 123 - 18 Octombrie 2002 - privind aprobarea modelului formularelor utilizate pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinþei

Hotararea nr. 121 - 18 Octombrie 2002 - privind participarea la cheltuieli în vederea realizãrii proiectului de infrastructurã regionalã ºi localã PHARE RO 0007.02.03.03., “Dezvoltarea zonei economice Cluj-Vest”

Hotararea nr. 122 - 18 Octombrie 2002 - privind alocarea din cota de 16% din impozitul pe venit a unor sume pentru finanþarea cheltuielilor ocazionate de turneul feminin de handbal Trofeul “EURO-CARPAÞI” ºi alte acþiuni sportive de interes naþional la Cluj-Napoca

Hotararea nr. 119 - 17 Septembrie 2002 - privind suplimentarea ºi alocarea de fonduri din cota de 16% din impozitul pe venit în vederea susþinerii programului pentru culte religioase

Hotararea nr. 120 - 17 Septembrie 2002 - privind desemnarea a 6 consilieri judeþeni care sã facã parte din Autoritatea teritorialã de ordine publicã