Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 136 - 28 Noiembrie 2003 - privind repartizarea pe consilii locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru subvenþionarea energiei termice livratã populaþiei în anul 2003

Hotararea nr. 139 - 28 Noiembrie 2003 - privind aprobarea Strategiei judeþene pentru protecþia specialã ºi integrarea socialã a persoanelor cu handicap

Hotararea nr. 135 - 28 Noiembrie 2003 - privind numirea administratorului special ºi a reprezentantului în A.G.A. la S.C. Clujana S.A., din partea judeþului Cluj ca deþinãtor al pachetului majoritar de acþiuni la S.C. Clujana S.A., pachet aflat în administrarea Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 133 - 28 Noiembrie 2003 - privind participarea la cheltuieli în vederea realizãrii proiectului de infrastructurã mare/regionalã PHARE RO 0108.03.04.05, “Centrul de Marketing Produse Agro-alimentare Cluj”

Hotararea nr. 131 - 28 Noiembrie 2003 - privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “AEROPORTUL INTERNAÞIONAL” Cluj-Napoca

Hotararea nr. 132 - 28 Noiembrie 2003 - privind înfiinþarea societãþii comerciale care urmeazã sã implementeze proiectul „Centrul de Marketing Produse Agro-alimentare Cluj”

Hotararea nr. 130 - 28 Noiembrie 2003 - privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Privat al Judeþului Cluj

Hotararea nr. 129 - 28 Noiembrie 2003 - cu privire la rectificarea sumelor alocate pe programe ºi repartizarea lor pe consilii locale ºi instituþii aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean, din cota de 17% din impozitul pe venit pe anul 2003

Hotararea nr. 128 - 28 Noiembrie 2003 - privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 127 - 19 Septembrie 2003 - privind aprobarea studiului de fezabilitate „Reabilitarea ºi modernizarea stadionului «Ion Moina» din municipiul Cluj-Napoca”