Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 20 Iulie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 36 - 28 Martie 2003 - privind aprobarea preþului la apã potabilã ºi a tarifului pentru prestarea serviciului de canalizare – epurare ape uzate, solicitate de RAJAC - Cluj

Hotararea nr. 35 - 28 Martie 2003 - cu privire la numirea d-nei Popa Doina în funcþia de director al Bibliotecii Judeþene « Octavian Goga » Cluj

Hotararea nr. 34 - 28 Martie 2003 - privind aprobarea protocolului de cooperare intre Consiliul Judetean Cluj si Administratia Provinciala a Provinciei Parma-Italia

Hotararea nr. 33 - 28 Martie 2003 - privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Consiliul Judetean Cluj, Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Beclean E.V.Ravensburg si Centrele de psihiatrie Sudwurttemberg

Hotararea nr. 32 - 28 Martie 2003 - privind închiderea Centrului de Recuperare Copii cu Handicap Sever nr. 11 „Sf. Paraschiva” Recea Cristur din subordinea Consiliului Judeþean respectiv a Direcþiei Generale Judeþene pentru Protecþia Drepturilor Copilului Cluj si înfiinþarea Centrului de Reabilitare si Recuperare Tineri cu Handicap Neuropsihic Grav Recea Cristur

Hotararea nr. 31 - 28 Martie 2003 - privind aprobarea Planului judeþean antisãrãcie ºi promovare a incluziunii sociale

Hotararea nr. 30 - 28 Martie 2003 - privind avizarea Profilului Socio - Economic, Analizei SWOT si a Cadrului Strategic al Planului de Dezvoltare Regionala 2004 - 2006

Hotararea nr. 29 - 28 Martie 2003 - privind reaºezarea sumelor defalcate din TVA pentru finanþarea cheltuielilor de personal la învãþãmântul preuniversitar de stat, repartizate prin H.C.J. nr. 140/20 decembrie 2002

Hotararea nr. 28 - 28 Martie 2003 - privind reaºezarea sumelor defalcate din TVA pentru finanþarea cheltuielilor de personal la învãþãmântul preuniversitar de stat, repartizate prin H.C.J. nr. 140/20 decembrie 2002

Hotararea nr. 27 - 28 Martie 2003 - privind aprobarea infiintarii Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti