Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 19 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 123 - 05 Septembrie 2003 - privind repartizarea a douã microbuze ºcolare cu 16 locuri pentru transportul elevilor

Hotararea nr. 122 - 05 Septembrie 2003 - privind aprobarea preluãrii în folosinþã gratuitã de cãtre Direcþia Judeþeanã pentru Protecþia Drepturilor Copilului Cluj a unor terenuri situate în comuna Floreºti pentru construcþia unor case de tip familial

Hotararea nr. 121 - 05 Septembrie 2003 - privind infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului „Centru de Marketing Produse Agro-alimentare Cluj”, proiect finantat prin Programul PHARE 2001

Hotararea nr. 119 - 05 Septembrie 2003 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "ACOMIN" S.A., in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 118 - 05 Septembrie 2003 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "ELECTRICA" S.A. - Sucursala de distributie Cluj, in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 120 - 05 Septembrie 2003 - privind eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru Societatea Comercialã "TRANSILVANIA CONSTRUCTII" S.A., Cluj-Napoca

Hotararea nr. 117 - 05 Septembrie 2003 - privind aprobarea deschiderii traseului interjudeþean limitrof de transport persoane prin curse regulate Dej (jud. Cluj) – Negrileºti (jud. Bistriþa-Nãsãud)

Hotararea nr. 114 - 05 Septembrie 2003 - privind înlocuirea si numirea unor membri in Comisia pentru protecþia copilului

Hotararea nr. 115 - 05 Septembrie 2003 - privind repartizarea si suplimentarea de fonduri pentru achizitionarea si implementarea sistemului informatic judetean, precum si pentru initierea incheierii de acorduri cu consiliile locale din judetul Cluj in vederea suportarii de catre acestea a costurilor de achizitionare si implementare a acestui sistem la nivelul municipiilor, oraselor si comunelor

Hotararea nr. 113 - 05 Septembrie 2003 - privind modificarea H.C.J.C. nr. 78/20 iunie 2003 privind dreptul de administrare, respectiv de folosinþã ºi gestiune directã al instituþiilor ºi serviciilor publice, regiilor autonome ºi societãþilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Cluj asupra unor bunuri proprietate publicã a judeþului Cluj