Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 21 Mai 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 14 - 07 Februarie 2003 - privind alocarea sumei de 175.000 mii lei din bugetul propriu pentru acoperirea parþialã a unor cheltuieli ocazionate de acþiuni organizate de Consiliul Judeþean Cluj

Hotararea nr. 12 - 07 Februarie 2003 - privind modificarea taxelor pentru servicii solicitate de utilizatori, persoane fizice ºi juridice prin Biblioteca Judeþeanã “Octavian Goga” Cluj-Napoca pentru anul bugetar 2003

Hotararea nr. 11 - 07 Februarie 2003 - privind transmiterea unor imobile proprietate publica a Judetului Cluj in administrarea Directiei Generale de Administrare a Domeniului Public si Privat si a Inspectoratului de Protectie Civila Judetean Cluj

Hotararea nr. 10 - 07 Februarie 2003 - privind acordarea de produse lactate ºi de panificaþie copiilor de la grãdiniþele ºcolilor speciale de sub autoritatea Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 9 - 07 Februarie 2003 - - completarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Serviciului public de protecþie a plantelor - aprobarea tarifelor pentru prestãri servicii cãtre persoane fizice ºi juridice - înfiinþarea subcentrului de protecþie a plantelor în comuna Sânpaul

Hotararea nr. 8 - 07 Februarie 2003 - privind stabilirea mandatarului Consiliului Judetean Cluj in vederea reprezentarii Judetului Cluj la incheierea actelor necesare infiintarii societatii care urmeaza sa administreze parcul industrial Campia Turzii-Turda si aprobarea sumelor necesare constituirii societatii

Hotararea nr. 7 - 07 Februarie 2003 - privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean a complexului sportiv Cluj-Napoca

Hotararea nr. 5 - 07 Februarie 2003 - privind cofinanþarea proiectului PHARE RO 0007.02.01.01.0445, « Administraþia publicã judeþeanã – apropierea de profesionalism »

Hotararea nr. 6 - 07 Februarie 2003 - privind aprobarea solicitarii de transmitere din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului de Interne, in proprietatea publica a Judetului Cluj si in administrarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Cluj, a unui imobil situat in municipiul Cluj – Napoca, str.Fabricii de Zahar nr. 49-51

Hotararea nr. 4 - 07 Februarie 2003 - privind repartizarea pe programe a sumelor de 50% din cota de 17% din impozitul pe venit pentru anul 2003