Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 113 - 05 Septembrie 2003 - privind modificarea H.C.J.C. nr. 78/20 iunie 2003 privind dreptul de administrare, respectiv de folosinþã ºi gestiune directã al instituþiilor ºi serviciilor publice, regiilor autonome ºi societãþilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Cluj asupra unor bunuri proprietate publicã a judeþului Cluj

Hotararea nr. 112 - 05 Septembrie 2003 - privind proiectul de hotarare pentru aprobarea protocolului de predare-preluare din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, in proprietatea publica a Judetului Cluj si administrarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Cluj a imobilului situat in Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahar nr. 49-51

Hotararea nr. 111 - 05 Septembrie 2003 - pentru aprobarea taxei de copiere a documentelor care constituie informaþii de interes public, create ºi/sau gestionate de Consiliul Judeþean Cluj

Hotararea nr. 110 - 05 Septembrie 2003 - privind pierderea calitãþii de membru al Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã de cãtre dl. Clãian Simion-Dorin respectiv dl. Canta Dan, precum ºi desemnarea ºi validarea înlocuitorilor acestora

Hotararea nr. 109 - 05 Septembrie 2003 - privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Cluj nr. 26/2003 de infiintare a Serviciului Public de Asistenta Sociala al Judetului Cluj

Hotararea nr. 108 - 05 Septembrie 2003 - privind aprobarea aprobarea initierii procedurii de vanzare a imobilului-cladire situat in Cluj-Napoca, str. Jiului nr. 58, proprietate privata a Judetului Cluj

Hotararea nr. 106 - 05 Septembrie 2003 - privind aprobarea solicitarii de transmitere din proprietatea publica a statului roman in proprietatea publica a Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean a complexului sportiv Cluj-Napoca

Hotararea nr. 105 - 05 Septembrie 2003 - privind disponibilitatea Consiliului Judetean Cluj de a sustine Consiliile municipale Turda si Campia Turzii in vederea realizarii Proiectului „Alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate in municipiile Turda si Campia Turzii”, propus spre finantare prin Programul ISPA

Hotararea nr. 101 - 05 Septembrie 2003 - privind aprobarea preþului la apã potabilã ºi a tarifului pentru prestarea serviciului de canalizare – epurare ape uzate, solicitate de RAJAC - Cluj

Hotararea nr. 102 - 05 Septembrie 2003 - privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Judetean Cluj nr. 54 din 31 mai 2002-Anexa nr. 10.3. cu privire la "Tarifele de folosinta a unor obiective amplasate pe terenuri apartinand drumurilor publice"