Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 37 - 26 Martie 2004 - privind aprobarea preluarii in administrarea provizorie a Consiliului Judetean Cluj prin Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Cluj a drumului comunal DC 55 : DJ 150 – Iacobeni, km 0+000-4+000, pe perioada executarii lucrarii de "Intretinere drumuri pietruite prin stabilizare cu lianti"

Hotararea nr. 36 - 26 Martie 2004 - privind aprobarea mandatãrii SC TETAROM SA, în calitate de societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionãrii sau vânzãrii terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Cluj-Napoca, str. Tãietura Turcului f.n.

Hotararea nr. 34 - 26 Martie 2004 - privind nominalizarea sumelor aprobate din cota de 17% din impozitul pe venit aferente programelor nr. 2, 4, 5, 6, 8, 14, 15 pe beneficiari

Hotararea nr. 35 - 26 Martie 2004 - privind suplimentarea fondurilor alocate din cota de 17% pentru susþinerea activitãþii de sport din judeþ cu suma de 5.540.000 mii lei ºi nominalizarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Dej pentru achiziþionarea obiectivului Complex Sportiv Dej

Hotararea nr. 33 - 26 Martie 2004 - privind aprobarea costului anual si limitelor maxime de cheltuieli pentru un copil institutionalizat care beneficiaza de protectie in conditiile art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997, pentru anul 2004

Hotararea nr. 31 - 26 Martie 2004 - privind rectificarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome “AEROPORTUL INTERNAÞIONAL” Cluj-Napoca

Hotararea nr. 32 - 26 Martie 2004 - privind redistribuirea pe consilii locale a sumelor alocate prin Hotãrârea Consiliului Judeþean Cluj nr. 161 din 19 decembrie 2003 pentru plata ajutorului social pe anul 2004, modificatã ºi completatã, privind venitul minim garantat

Hotararea nr. 29 - 26 Martie 2004 - privind aprobarea bilanþului contabil pe anul 2003 al Corpului Gardienilor Publici Cluj

Hotararea nr. 30 - 26 Martie 2004 - privind aprobarea contului de execuþie a bugetului propriu pe anul 2003

Hotararea nr. 27 - 26 Martie 2004 - privind aprobarea bilanþului contabil pe anul 2003 al Societãþii Comerciale „TETAROM” S.A. Cluj-Napoca