Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 17 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 154 - 28 Noiembrie 2003 - privind transmiterea unei suprafeþe de teren de 900 mp situate în Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 34-36, din administrarea Consiliului Judeþean Cluj în folosinþa gratuitã a Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe, pe durata executãrii construcþiei de locuinþe pentru medici ºi farmaciºti rezidenþi în vederea închirierii

Hotararea nr. 152 - 28 Noiembrie 2003 - privind înfiinþarea pe lângã Centrul Judeþean pentru Conservare ºi Promovare a Culturii Tradiþionale Cluj a ansamblului popular „Cununa Transilvanã”

Hotararea nr. 153 - 28 Noiembrie 2003 - privind acceptarea legatului cu sarcina testat în favoarea fostului Leagãn pentru Copii Cluj, actualmente Centrul de Plasament nr. 1 “Prichindel” Cluj, din subordinea Direcþiei Generale Judeþene pentru Potecþia Drepturilor Copilului Cluj, de cãtre defuncta TÃTAR ROZALIA EUGENIA, prin testamentul olograf întocmit la data de 25.07.1999 ºi vizat spre neschimbare la 08.09.2003 de notarul public Silvia Valeria Buduºan

Hotararea nr. 151 - 28 Noiembrie 2003 - privind aprobarea schimbãrii destinaþiei unei suprafeþe de teren de 8678 mp din Parcul Industrial Cluj situat în Str. Tãietura Turcului f.n. din teren atribuit în folosinþa S.C. TETAROM S.A. în vederea concesionãrii, în teren atribuit în folosinþa S.C. TETAROM S.A. în vederea edificãrii unui ”Sediu Multifuncþional ºi Incubator de Afaceri”

Hotararea nr. 150 - 28 Noiembrie 2003 - privind la numirea "Comisiei de stabilire ºi evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "NAPOSEM" SRL Apahida - Societate desprinsã din S.C. "NAPOSEM" S.A. prin divizare si vânzare,, în vederea eliberãrii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 148 - 28 Noiembrie 2003 - cu privire la numirea d-lui Iorga A. Silvius pe funcþia de ºef serviciu la Serviciul Public Judeþean “Salvamont„

Hotararea nr. 149 - 28 Noiembrie 2003 - cu privire la reactualizarea componenþei Comisiei judeþene ºi Secretariatului pentru efectuarea cercetãrii prealabile in vederea declarãrii utilitãþii publice pentru lucrãrile de interes local în vederea exproprierii

Hotararea nr. 147 - 28 Noiembrie 2003 - privind aprobarea deschiderii traseului interjudeþean limitrof de transport persoane prin curse regulate Cociu (jud. Bistriþa-Nãsãud) – Cluj-Napoca

Hotararea nr. 146 - 28 Noiembrie 2003 - privind aprobarea solicitãrii de transmitere cu titlu gratuit a unor imobile, din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale, în domeniul public al Judeþului Cluj ºi în administrarea Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 145 - 28 Noiembrie 2003 - privind repartizarea a ºase microbuze ºcolare cu 22 ºi respectiv 16 locuri pentru transportul elevilor