Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 57 - 06 Mai 2004 - privind actualizarea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul bugetar 2005

Hotararea nr. 56 - 06 Mai 2004 - privind derularea in anul 2004 a lucrarilor de pietruire a drumurilor comunale de pamant finantate prin Contractul de imprumut subsidiar nr. 33/553/8170/2004

Hotararea nr. 55 - 06 Mai 2004 - privind repartizarea sumei de 23,8 miliarde lei pentru finanþarea unor obiective de investiþii ºi efectuarea unor lucrãri de reabilitare ºi modernizare a drumurilor judeþene ºi comunale din judeþ

Hotararea nr. 54 - 06 Mai 2004 - privind aprobarea organigramei, statului de funcþii ºi a Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2004 pentru S.C. „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” S.A. Cluj

Hotararea nr. 53 - 06 Mai 2004 - privind aprobarea bilantului contabil pe anul 2003 al Regiei Autonome Judetene Apa-Canal Cluj

Hotararea nr. 42 - 26 Martie 2004 - privind aprobarea dosarului de prezentare si a Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea licitatiei publice de vanzare a constructiei si terenului aferent „SPITALULUI CLINIC DE URGENTA”, str. Bucium f.n., din municipiul Cluj-Napoca

Hotararea nr. 51 - 26 Martie 2004 - privind numirea administratorului special la S.C. Clujana S.A.

Hotararea nr. 52 - 26 Martie 2004 - privind repartizarea Consilului Local Luna a sumei de 1.000.000.000 lei din cota de 17% alocatã din impozitul pe venit, pentru realizarea sistemul de colectare a apelor uzate ºi transport la staþia de epurare

Hotararea nr. 49 - 26 Martie 2004 - privind aprobarea unei curse suplimentare pe traseul Târgu-Mureº- Band-ªãulia-Mociu-Cluj-Napoca

Hotararea nr. 50 - 26 Martie 2004 - privind solicitarea de transmitere cu platã a imobilului « Chioºc din Parcul Central nr. 1 » ºi a terenului aferent, din proprietatea Societãþii Române de Televiziune în proprietatea publicã a Judeþului Cluj ºi administrarea Consiliului Judeþean