Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 27 Mai 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 62 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea preluarii obiectivului de investitii “Spitalul clinic de urgenta si Centru de investigatie, diagnostic si tratament Cluj-Napoca” din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al Judetului Cluj si in administrarea Consiliului Judetean Cluj

Hotararea nr. 61 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea modificarii anexei nr. 1 la hotararea nr. 27/2003 prin care a fost aprobata infiintarea Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti

Hotararea nr. 60 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judetean Cluj, Inspectoratul Scolar Judetean Cluj si Casa Corpului Didactic Cluj

Hotararea nr. 59 - 09 Mai 2003 - privind repartizarea unor sume din cota de 17% impozit pe venit pe anul 2003 pentru echilibrarea bugetelor locale ºi a celui propriu în vederea susþinerii financiare a activitãþilor ºi acþiunilor prevãzute în programele nr. 7, 9, 15, 16 ºi 21

Hotararea nr. 58 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea participãrii Consiliului Judeþean Cluj la înfiinþarea unei fundaþii pentru acordarea de burse unor elevi cu rezultate deosebite în procesul de învãþãmânt din mediul rural

Hotararea nr. 57 - 09 Mai 2003 - privind aprobarea suplimentãrii numãrului de posturi de personal nedidactic la unele instituþii de învãþãmânt special aflate în subordinea Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 56 - 09 Mai 2003 - privind organizarea ºi desfãºurarea ediþiei 2003 a concursurilor “Cea mai bine gospodãritã comunã din judeþ”, “Cea mai frumoasã ºi bine întreþinutã gospodãrie din comunã”, “Cea mai frumoasã ºcoalã din mediul rural” ºi ”Cea mai frumoasã ºcoalã specialã din judeþ”

Hotararea nr. 54 - 09 Mai 2003 - privind actualizarea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul bugetar 2004

Hotararea nr. 55 - 09 Mai 2003 - privind stabilirea tarifului ºi numãrului de bilete de intrare la meciurile de fotbal de pe stadionul Complexului Sportiv Cluj-Napoca

Hotararea nr. 53 - 09 Mai 2003 - privind repartizarea pe consilii locale a sumelor alocate judeþului Cluj, conform HGR Nr. 277/13.03.2003