Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Marti, 14 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 161 - 19 Decembrie 2003 - privind repartizarea pe consilii locale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate pentru anul 2004 prin Legea nr. 507/2003 ºi aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeþean

Hotararea nr. 157 - 05 Decembrie 2003 - cu privire la repartizarea pe consilii locale a sumelor aprobate prin Legea nr. 500/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003

Hotararea nr. 159 - 05 Decembrie 2003 - privind reorganizarea consiliilor de administratie si comisiilor de cenzori de la societatile comerciale si regiile autonome aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj

Hotararea nr. 160 - 05 Decembrie 2003 - privind alocarea sumelor necesare pentru achizitionarea, cu ocazia Crãciunului si a Anului Nou, de cadouri pentru copii salariatilor din aparatul propriu, copiii din centrele de ocrotire ºi ºcolile speciale ºi pentru colindãtori

Hotararea nr. 158 - 05 Decembrie 2003 - privind modificarea anexei nr. 2 la Hotãrârea Consiliului Judeþean Cluj nr. 76/20 iunie 2003

Hotararea nr. 138 - 28 Noiembrie 2003 - privind aprobarea Statutului judeþului Cluj

Hotararea nr. 134 - 28 Noiembrie 2003 - privind aprobarea termenelor si conditiilor de plata a pretului negociate de Comisia de licitatie pentru vanzarea cotei de 68,75% din constructia situata in Cluj-Napoca str. Cuza-Voda nr. 1 si pentru imputernicirea R.A.A.D.P.P. al judetului Cluj pentru incheierea si derularea contractelor de vanzare-cumparare a constructiei si concesionarea terenului in suprafata de 784 mp aferent constructiei

Hotararea nr. 155 - 28 Noiembrie 2003 - privind aprobarea protocolului de predare-primire din proprietatea privatã a statului ºi din administrarea Ministerului Sãnãtãþii, în proprietatea privatã a Judeþului Cluj ºi în administrarea Consiliului Judeþean Cluj a obiectivului de investiþii « Spitalul Clinic de Urgenþã ºi Centrul de Investigaþie, Diagnostic ºi Tratament Cluj-Napoca »

Hotararea nr. 156 - 28 Noiembrie 2003 - privind aprobarea unor completari la inventarul bunurilor care aparþin domeniului public al Judeþului Cluj atestat prin anexa nr. 1 din H.G.R. nr. 969/2002

Hotararea nr. 137 - 28 Noiembrie 2003 - privind modificarea taxelor pentru servicii solicitate de utilizatori, persoane fizice ºi juridice prin Biblioteca Judeþeanã “Octavian Goga” Cluj-Napoca, pentru anul bugetar 2004