Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 12 - 13 Februarie 2004 - privind preluarea in administrarea Consiliului Judetean Cluj prin RA Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Cluj a urmatoarelor obiective situate in Comuna Floresti: str. Eroilor (drum de acces spre cartierul rezidential « Cetatea Fetei »), poduri acces peste paraul Sanaslau-Ciurgau si retea stradala in cartierul de locuinte

Hotararea nr. 11 - 13 Februarie 2004 - privind utilizarea unor sume din fondul de rulment

Hotararea nr. 10 - 13 Februarie 2004 - privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit a unui imobil, din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului, in proprietatea publica a Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean

Hotararea nr. 9 - 13 Februarie 2004 - privind accesarea “Programului de Dezvoltare a Infrastructurii în Oraºele Mici ºi Mijlocii S.A.M.T.I.D.”

Hotararea nr. 8 - 13 Februarie 2004 - privind stabilirea, pentru anul fiscal 2003, a preþurilor medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii in lei a arendei ce se exprima in natura

Hotararea nr. 7 - 13 Februarie 2004 - privind aprobarea tarifelor pentru prestari servicii pe anul 2004 a Serviciului Public de Protectie a Plantelor Cluj

Hotararea nr. 6 - 13 Februarie 2004 - privind aprobarea preþului la apã potabilã ºi a tarifului pentru prestarea serviciului de canalizare – epurare ape uzate, solicitate de RAJAC - Cluj

Hotararea nr. 4 - 13 Februarie 2004 - pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean nr. 3/7.02.2003 privind aprobarea Strategiei judeþene în domeniul protecþiei copilului pentru perioada 2003-2007

Hotararea nr. 5 - 13 Februarie 2004 - privind actualizarea taxelor pentru eliberare certificate, avize ºi autorizaþii în domeniul construcþiilor, pentru anul bugetar 2004, conform Legii privind Codul fiscal

Hotararea nr. 3 - 13 Februarie 2004 - privind aprobarea numãrului de personal, organigramei ºi statului de funcþii pe anul 2004 pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeþean Cluj, instituþiile ºi serviciile publice, precum ºi regiile autonome de interes judeþean