Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 23 Mai 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 85 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea programului de mãsuri referitor la buna gospodãrire a localitãþilor urbane ºi rurale din judeþul Cluj în anul 2003

Hotararea nr. 82 - 20 Iunie 2003 - cu privire la reactualizarea Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Hotararea nr. 83 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea Studiului de Oportunitate ºi a Caietului de Sarcini privind concesionarea obiectivului Pod pe DJ103G, kM 28+230, peste râul Arieº, la Cheia

Hotararea nr. 81 - 20 Iunie 2003 - privind repartizarea sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezervã la Dispoziþia Guvernului pentru finanþarea programului „Comemorare ªtefan cel Mare ºi Sfânt – 500 ani”

Hotararea nr. 80 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea protocolului de predare-preluare din proprietatea privata a statului si administrarea Ministerului Finantelor Publice, în proprietatea publica a Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean a imobilului situat în Cluj-Napoca, str. Peana nr. 7 ap. 1, precum ºi pentru aprobarea proceselor verbale de predare-primire a bunurilor mobile, in vederea organizarii Casei Memoriale “Liviu ºi Ioana-Emanuela Petrescu”

Hotararea nr. 78 - 20 Iunie 2003 - privind dreptul de administrare, respectiv de folosinþã ºi gestiune directã al instituþiilor ºi serviciilor publice, regiilor autonome ºi societãþilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Cluj asupra unor bunuri proprietate publicã a judeþului Cluj

Hotararea nr. 77 - 20 Iunie 2003 - privind repartizarea sumei de 15 miliarde lei unitãþilor sanitare preluate de cãtre Consiliul Judeþean Cluj, conform H.G.R. nr. 867/2002

Hotararea nr. 76 - 20 Iunie 2003 - privind repartizarea unor sume din cota de 17% impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ºi a bugetului propriu în vederea susþinerii financiare a activitãþilor prevãzute în programele 8, 11 ºi 20

Hotararea nr. 74 - 20 Iunie 2003 - privind reorganizarea Serviciului Public Judetean “SALVAMONT”

Hotararea nr. 73 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea numãrului de personal, structurii organizatorice, statului de funcþii ºi numãrului maxim de funcþii publice din aparatul propriu al Consiliului Judeþean Cluj, Direcþiei Generale pentru Protecþia Drepturilor Copilului, Centrului de Consultanþã Agricolã, Serviciului Public de Asistenþã Socialã ºi Serviciului Public de Protecþie a Plantelor