Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 85 - 04 Iunie 2004 - privind rectificarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Privat al Judeþului Cluj

Hotararea nr. 87 - 04 Iunie 2004 - privind actualizarea taxelor si tarifelor de utilizare si inchiriere a unor obiective pentru anul bugetar 2005

Hotararea nr. 86 - 04 Iunie 2004 - privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Societãþii Comerciale UNIVERS T SA. Cluj-Napoca

Hotararea nr. 81 - 06 Mai 2004 - privind aprobarea documentatiei pentru desfasurarea si organizarea licitatiei publice de vanzare a terenului situat in Str. Taietura Turcului f.n., teren aflat în proprietatea Judetului Cluj si administrarea S.C. TETAROM S.A.

Hotararea nr. 84 - 06 Mai 2004 - privind modificarea Hotararii nr. 42/26.03.2004 pentru aprobarea dosarului de prezentare si a Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea licitatiei publice de vanzare a constructiei si terenului aferent „SPITALULUI CLINIC DE URGENTA”, str. Bucium f.n., din municipiul Cluj-Napoca

Hotararea nr. 83 - 06 Mai 2004 - privind aprobarea deschiderii unor trasee de transport persoane prin curse regulate în judeþul Cluj

Hotararea nr. 82 - 06 Mai 2004 - privind aprobarea participãrii Consiliului Judeþean la înfiinþarea „Asociaþiei pentru Dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat al Administraþiei Publice din Judeþul Cluj”

Hotararea nr. 80 - 06 Mai 2004 - privind aprobarea preþului la apã potabilã ºi a tarifului pentru prestarea serviciului de canalizare – epurare ape uzate, solicitate de RAJAC - Cluj

Hotararea nr. 78 - 06 Mai 2004 - privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea nr. 11/2003 privind transmiterea unor imobile proprietate publica a Judetului Cluj in administrarea Directiei Generale de Administrare a Domeniului Public si Privat si a Inspectoratului de Protectie Civila Judetean Cluj

Hotararea nr. 79 - 06 Mai 2004 - cu privire la încheierea unei Convenþii de Colaborare între Consiliul Judeþean Cluj ºi Institutul Postliceal Phoenix din Cluj-Napoca