Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 105 - 08 Iulie 2004 - privind încetarea mandatului de consilier judeþean prin demisie a d-lui Cãlian Petru si validarea mandatului de consilier judeþean a supleantului Pop Virgil

Hotararea nr. 104 - 23 Iunie 2004 - privind constarea alegerii vicepreºedinþilor Consiliului Judeþean

Hotararea nr. 103 - 23 Iunie 2004 - privind constarea alegerii preºedintelui Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 102 - 23 Iunie 2004 - privind constituirea Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 100 - 23 Iunie 2004 - privind alegerea comisiei de validare

Hotararea nr. 101 - 23 Iunie 2004 - privind validarea alegerii Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 99 - 04 Iunie 2004 - privind nominalizarea sumei de 1.000.000 mii lei pentru premierea echipei de fotbal CFR ECOMAX Cluj-Napoca pentru promovarea în Devizia A

Hotararea nr. 98 - 04 Iunie 2004 - privind modificarea Hotararii nr. 83 din 20 iunie 2003 privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini privind concesionarea obiectivului Pod pe DJ103G, Km 28+230, peste raul Aries, la Cheia

Hotararea nr. 97 - 04 Iunie 2004 - privind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru emiterea acordului unic pentru obiective realizate din fonduri comunitare si pentru lucrari de interes public judetean sau local, de catre institutiile si serviciile publice, regiile autonome si societatile comerciale de sub autoritatea Consiliului Judetean

Hotararea nr. 96 - 04 Iunie 2004 - privind utilizarea definitivã a sumei de 141.944 mii lei din fondul de rulment pentru lucrãrile de reparaþii curente la Mausoleul Muzeului “Octavian Goga” din localitatea Ciucea, judeþul Cluj