Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 18 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 88 - 20 Iunie 2003 - privind avizarea Documentatiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.N. "IMBUNATATIRI FUNCIARE" S.A. - SUCURSALA CLUJ, in vederea eliberarii Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Hotararea nr. 87 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judetean Cluj, Asociația Națională a Informaticienilor din Administrația Publică, Fundația “Gábor Dénes” din România și Fundația „Hungis” din Ungaria

Hotararea nr. 86 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea suplimentării Programului de transport persoane prin curse regulate pentru trasee interjudețene, aprobat prin Hotărârea nr. 40/23.03.2003

Hotararea nr. 84 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea cofinanțării proiectului „Sediu Multifuncțional și Incubator de Afaceri”

Hotararea nr. 85 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea programului de măsuri referitor la buna gospodărire a localităților urbane și rurale din județul Cluj în anul 2003

Hotararea nr. 82 - 20 Iunie 2003 - cu privire la reactualizarea Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Hotararea nr. 83 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea Studiului de Oportunitate și a Caietului de Sarcini privind concesionarea obiectivului Pod pe DJ103G, kM 28+230, peste râul Arieș, la Cheia

Hotararea nr. 81 - 20 Iunie 2003 - privind repartizarea sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezervă la Dispoziția Guvernului pentru finanțarea programului „Comemorare Ștefan cel Mare și Sfânt – 500 ani”

Hotararea nr. 80 - 20 Iunie 2003 - privind aprobarea protocolului de predare-preluare din proprietatea privata a statului si administrarea Ministerului Finantelor Publice, în proprietatea publica a Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean a imobilului situat în Cluj-Napoca, str. Peana nr. 7 ap. 1, precum și pentru aprobarea proceselor verbale de predare-primire a bunurilor mobile, in vederea organizarii Casei Memoriale “Liviu și Ioana-Emanuela Petrescu”

Hotararea nr. 78 - 20 Iunie 2003 - privind dreptul de administrare, respectiv de folosință și gestiune directă al instituțiilor și serviciilor publice, regiilor autonome și societăților comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj asupra unor bunuri proprietate publică a județului Cluj