Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 147 - 13 Octombrie 2004 - privind trecerea imobilelor din anexã aflate în proprietatea publica a judetului Cluj, din administrarea Consiliului Judetean Cluj in administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al judeþului Cluj si a R.A. « Aeroportul International » Cluj-Napoca

Hotararea nr. 146 - 13 Octombrie 2004 - privind numirea reprezentantului în A.G.A. la S.C. Clujana S.A., din partea judeþului Cluj ca deþinãtor al pachetului majoritar de acþiuni la S.C. Clujana S.A., pachet aflat în administrarea Consiliului Judeþean Cluj

Hotararea nr. 145 - 13 Octombrie 2004 - privind aprobarea modificãrii organigramei ºi statului de funcþii pe anul 2004 pentru Filarmonica de Stat „Transilvania” Cluj Napoca

Hotararea nr. 144 - 13 Octombrie 2004 - privind nominalizarea sumei de 6.000.000 mii lei aprobatã pentru susþinerea activitãþii sportive din judeþ ºi a sumei de 1.000.000 mii lei pentru dotarea sãlilor de sport construite de Compania Naþionalã de Investiþii conform H.G. nr. 1306/2002 în judeþul Cluj

Hotararea nr. 143 - 13 Octombrie 2004 - cu privire la modificarea organigramei si a statului de functii al Serviciului Public Judetean Salvamont

Hotararea nr. 142 - 13 Octombrie 2004 - privind rectificarea sumelor repartizate prin Hotãrârea nr. 2/2004 a Consiliului Judeþean pentru realizarea Programului de alimentare cu apã ºi canalizare la sate prin majorarea poziþiei nr. 1 „Finalizare alimentare cu apã potabilã a localitãþii Someºul Rece” ºi diminuarea cu aceeaºi sumã a poziþiei nr. 2 „Alimentare cu apã Câmpia Transilvaniei”

Hotararea nr. 140 - 13 Octombrie 2004 - privind reorganizarea Regiei Autonome Judeþene Apã – Canal Cluj ca societate comerciala pe actiuni

Hotararea nr. 141 - 13 Octombrie 2004 - privind instituirea taxei de dezvoltare de 5 Euro/pasager imbarcat pe Aeroportul Internaþional Cluj-Napoca

Hotararea nr. 138 - 15 Septembrie 2004 - privind acordarea avizului de principiu Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca pentru organizarea unei piete volante pe terenul adiacent sediului Spitalului de Urgenta Cluj-Napoca de pe strada Bucium f.n.

Hotararea nr. 139 - 15 Septembrie 2004 - privind repartizarea sumei de 850.000 mii lei din cota de 17% din impozitul pe venit, din programul „Cofinanþare programe comunitare”, Consiliului Judeþean Cluj pentru obiectivul “Descongestionarea traficului rutier între polii economici de dezvoltare ai regiunii nord-vest: Cluj-Napoca ºi Oradea” – Phare 2003