Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Hotararea nr. 157 - 13 Octombrie 2004 - privind utilizarea fondului de rulment pentru acoperirea golului de casã provenit din decalajele între veniturile ºi cheltuielile bugetului propriu al anului curent

Hotararea nr. 156 - 13 Octombrie 2004 - privind nominalizarea SC TETAROM SA pentru cofinanþarea proiectului „Sediu Multifuncþional ºi Incubator de afaceri” din programul nr. 12 cofinanþare programe comunitare

Hotararea nr. 155 - 13 Octombrie 2004 - privind revocarea mandatului de administrator special la S.C. Clujana S.A. acordat de Consiliul Judetean Cluj d-lui Constantinescu Govoreanu Ioan Dumitru si numirea, in aceasta calitate, a d-lui Feurdeanu Gheorghe

Hotararea nr. 154 - 13 Octombrie 2004 - privind modificarea anexei la H.C.J.C. nr. 46/28.03.2003 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al Judetului Cluj si din administrarea Consiliului Judetean in domeniul public al comunelor si administrarea consiliilor locale respective

Hotararea nr. 153 - 13 Octombrie 2004 - privind nominalizarea Consiliului Local Cîþcãu pentru cofinanþarea proiectului „Serviciul de Recuperare Fizicã pentru Persoane cu handicap” din programul nr. 12 cofinanþare programe comunitare

Hotararea nr. 151 - 13 Octombrie 2004 - privind asocierea Consiliului Judetean Cluj cu Consiliului Judetean Bihor, Consiliul Local al oraºului Nucet, judetul Bihor si Consiliul Local al comunei Baisoara, judetul Cluj pentru promovarea obiectivului “Turism de iarna – partii de schi – zapada artificiala – teleferice in Statiunea Turistica Muntele Baisorii si Virtop, comuna Nucet, judetul Bihor”, in vederea finantarii prin programul PHARE 2004-2006

Hotararea nr. 152 - 13 Octombrie 2004 - privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pentru traseele interjudeþene între judeþul Cluj ºi judeþele limitrofe pentru perioada 2005 - 2008

Hotararea nr. 149 - 13 Octombrie 2004 - privind aprobarea listei bunurilor imobile in care functioneaza cabinetele medicale propuse pentru concesionare conform H.G. nr. 884/2004

Hotararea nr. 150 - 13 Octombrie 2004 - privind componenta consiliilor de administratie ale societatilor comerciale si regiilor autonome aflate in subordinea Consiliului Judetean Cluj

Hotararea nr. 148 - 13 Octombrie 2004 - privind modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean nr. 57/2004 privind reactualizarea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul bugetar 2005