Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23

Hotararea nr. 196 - 23 Decembrie 2004 - privind rectificarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2005 al Societãþii Comerciale „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ” S.A.

Hotararea nr. 193 - 23 Decembrie 2004 - privind aprobarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “AEROPORTUL INTERNATIONAL” Cluj-Napoca

Hotararea nr. 194 - 23 Decembrie 2004 - privind aprobarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Privat a Judeþului Cluj

Hotararea nr. 195 - 23 Decembrie 2004 - privind aprobarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2005 al Societãþii Comerciale UNIVERS „T” S.A. Cluj-Napoca

Hotararea nr. 192 - 23 Decembrie 2004 - privind aprobarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome a Drumurilor Judeþene Cluj

Hotararea nr. 191 - 23 Decembrie 2004 - privind repartizarea pe consilii locale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate pentru anul 2005 prin Legea nr. 511/2004 ºi aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeþean

Hotararea nr. 190 - 18 Noiembrie 2004 - privind redistribuirea unor fonduri din Programul de Alimentare cu gaz metan din cota de 17% din impozitul pe venit

Hotararea nr. 189 - 18 Noiembrie 2004 - privind mandatarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat a judetului Cluj pentru administrarea cabinetelor medicale concesionate

Hotararea nr. 187 - 18 Noiembrie 2004 - cu privire la modificarea funcþiei ºi gradului profesional la poziþia 2 a statului de funcþii al Serviciului Public Judetean Salvamont

Hotararea nr. 188 - 18 Noiembrie 2004 - privind exceptarea de la plata taxelor ºcolare la ªcoala de Arte ºi Meserii Cluj-Napoca a ºase elevi din instituþiile de învãþãmânt special ºi de protecþie a copilului aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23