Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Martie | Mai | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >> din 16

Hotararea nr. 127 - 25 Noiembrie 2002 - privind: - validarea nominalã a membrilor Autoritãþii Judeþene de Ordine Publicã- stabilitea indemnizaþiei pentru membrii Autoritãþii Judeþene de Ordine Publicã - stabilirea funcþiilor pentru secretariatul executiv

Hotararea nr. 126 - 25 Noiembrie 2002 - privind alocarea sumei de 130 mil. lei pentru acordarea unor ajutoare financiare de urgenþã din fondul rezervei bugetare a Consiliului Judeþean Cluj familiilor din municipiul Dej, str. Fragilor nr. 15, Bl. C 48 pentru refacerea apartamentelor afectate în urma exploziei de gaz

Hotararea nr. 125 - 25 Noiembrie 2002 - privind repartizarea pe consilii locale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea plãþii ajutorului social social ºi ajutorului pentru încãlzirea locuinþei conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim, pe lunile noiembrie ºi decembrie 2002

Hotararea nr. 124 - 25 Noiembrie 2002 - privind repartizarea pe consilii locale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat conform Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului României nr. 144/31.10.2002 în vederea rectificãrii bugetelor locale ºi propuneri pentru rectificarea bugetului propriu pe anul 2002

Hotararea nr. 123 - 18 Octombrie 2002 - privind aprobarea modelului formularelor utilizate pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinþei

Hotararea nr. 121 - 18 Octombrie 2002 - privind participarea la cheltuieli în vederea realizãrii proiectului de infrastructurã regionalã ºi localã PHARE RO 0007.02.03.03., “Dezvoltarea zonei economice Cluj-Vest”

Hotararea nr. 122 - 18 Octombrie 2002 - privind alocarea din cota de 16% din impozitul pe venit a unor sume pentru finanþarea cheltuielilor ocazionate de turneul feminin de handbal Trofeul “EURO-CARPAÞI” ºi alte acþiuni sportive de interes naþional la Cluj-Napoca

Hotararea nr. 119 - 17 Septembrie 2002 - privind suplimentarea ºi alocarea de fonduri din cota de 16% din impozitul pe venit în vederea susþinerii programului pentru culte religioase

Hotararea nr. 120 - 17 Septembrie 2002 - privind desemnarea a 6 consilieri judeþeni care sã facã parte din Autoritatea teritorialã de ordine publicã

Hotararea nr. 118 - 17 Septembrie 2002 - privind suplimentarea ºi alocarea de fonduri din cota de 16% din impozitul pe venit în vederea susþinerii programului pentru învãþãmântul preuniversitar

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >> din 16