Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43

Hotararea nr. 124 - 29 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Revista „Muvelodes”, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj
 

Hotararea nr. 123 - 29 aprilie 2013 privind aprobarea Caietului de obiective ce stă la baza întocmirii proiectului de management în vederea asigurării managementului la Revista „Muvelodes”, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Cluj

Hotararea nr. 122 - 29 aprilie 2013 privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului  Revistei „Muvelodes”, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Cluj

Hotararea nr. 121 - 29 aprilie 2013 privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managementului  pe anul 2012 la unele instituţii de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Cluj

Hotararea nr. 120 - 29 aprilie 2013 privind constituirea fondului de risc în cuantumul necesar asigurării cu resurse financiare a rambursării creditului rămas la Contractul nr. 572/2005

Hotararea nr. 119 - 29 aprilie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 106 din 3 aprilie 2013 privind nominalizarea unor sume, constituite din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, precum şi din sumele reţinute ca urmare a aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare locală în anul 2013

 

Hotararea nr. 118 - 29 aprilie 2013 privind nominalizarea pe lucrări de reparaţii capitale şi dotări cu echipamente medicale a sumei de 6.580 mii lei, aprobată la Capitolul 66.02-Sănătate- prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 88/2013
Anexa

Hotararea nr. 117 - 29 aprilie 2013 privind constatarea vacantării unei funcţii de membru a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj

Hotararea nr. 116 - 29 aprilie 2013 privind constatarea încetării dreptului de administrare a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice asupra unor drumuri sau tronsoane de drumuri judeţene din Judeţul Cluj

Hotararea nr. 115 - 29 aprilie 2013 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj  în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Clujana S.A.
Anexa

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43