Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 23 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 478

Hotararea nr. 24 - 28 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 187 din 31.08.2016 privind aprobarea Proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Cluj” si a cheltuielilor legate de proiect

Hotararea nr. 25 - 28 februarie 2017 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune de lucrări  publice nr. 29/17.08.2010 încheiat între Judeţul Cluj-Consiliul Judeţean Cluj- şi S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L. si a unor măsuri necesare implementării acestuia

Hotararea nr. 26 - 28 februarie 2017 privind aprobarea Master Plan-ului actualizat aferent Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020
Anexa

Hotararea nr. 27 - 28 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 42 din 28.02.2014 privind reorganizarea unor unităţi specializate din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

Hotararea nr. 28 - 28 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 322/2014 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Judeţului Cluj, unităţilor de cult din Judeţul Cluj aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Hotararea nr. 29 - 28 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 323/2014  privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural

Hotararea nr. 30 - 28 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 14/2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru structurile sportive din Judetul Cluj

Hotararea nr. 31 - 28 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 15/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul Judeţului Cluj

Hotararea nr. 32 - 28 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 16/2015 privind constituirea Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ofertele culturale care vor fi depuse de candidaţi în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă de la bugetul Judeţului Cluj

Hotararea nr. 33 - 28 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj  nr. 198/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi, al căror  management a fost transferat către Consiliul Judeţean Cluj, cu modificările ulterioare

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 478