Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 25 Martie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari

Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Hotarari - toate | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 449

Hotararea nr. 39- 26 februarie 2016 privind aprobarea, pentru anul 2016, a nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a costului mediu lunar pentru persoanele vârstnice îngrijite în centre pentru persoane vârstnice sau alte categorii de instituţii de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

Hotararea nr. 40- 26 februarie 2016 privind aprobarea, pentru anul 2016, a costului minim anual al cheltuielilor directe pentru persoanele care beneficiază de măsuri de protecţie specială

Hotararea nr. 41- 26 februarie 2016 privind aprobarea, pentru anul 2016, a costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

Hotararea nr. 42- 26 februarie 2016 privind nominalizarea pe unităţi sanitare a sumei de 10.029,50 mii lei aprobată la Capitolul 66.02 “Sănătate” prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 14/2016

Hotararea nr. 43- 26 februarie 2016 privind alocarea unui sprijin financiar, din fondul de rezervă al bugetului local al Judeţului Cluj, pentru eliminarea efectelor produse de calamităţi naturale
Rectificarea nr. 1 la hotarare

Hotararea nr. 44- 26 februarie 2016 privind nominalizarea sumei de 35.793 mii lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
Anexa

Hotararea nr. 45- 26 februarie 2016 privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2016 la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj şi Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Transilvania de Nord

Hotararea nr. 46- 26 februarie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 164 din 12 iulie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Zona Metropolitană Cluj

Hotararea nr. 47- 26 februarie 2016 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Hotararea nr. 48- 26 februarie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 67/2014 privind înfiinţarea Societăţii Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj S.A., ca urmare a reorganizării Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 449