Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 31

Hotararea nr. 264 - 29 noiembrie 2016 privind  avizarea tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”Cluj, pentru anul fiscal 2017

Hotararea nr. 265 - 29 noiembrie 2016 privind  aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a Judeţului Cluj, a cuantumului tarifelor pentru serviciile prestate, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor,  pentru anul fiscal 2017

Hotararea nr. 266 - 29 noiembrie 2016 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul III al anului 2016
Anexa 1         Anexa 1a           Anexa 1b
Anexa 2         Anexa 2a           Anexa 2b
Anexa 3         Anexa 3a           Anexa 3b
Anexa 4         Anexa 4a           Anexa 4b
Anexa 5         Anexa 6

Hotararea nr. 267 - 29 noiembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 42/2016 privind nominalizarea pe unităţi sanitare a sumei de 11.415,06 mii lei, aprobată la Capitolul 66.02 ”Sănătate” prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 14/2016, cu modificările ulterioare
Anexa

Hotararea nr. 268 - 29 noiembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 44/26.02.2016 privind nominalizarea sumei de 35.793 mii lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 269 - 29 noiembrie 2016 privind nominalizarea sumei de 5.177 mii lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
Anexa

Hotararea nr. 270 - 29 noiembrie 2016 privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2016
Anexa 1       Anexa 2         Anexa 2a         Anexa 2b
Anexa 3       Anexa 4         Anexa 5

Hotararea nr. 271 - 29 noiembrie 2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţ a sumei de 550,00 mii lei pentru asigurarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă pentru anul 2016

Hotararea nr. 272 - 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, rectificat, şi actualizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de administraţie al societăţii Univers T S.A.

Hotararea nr. 273 - 29 noiembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 68/2016 privind aprobarea  Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a  unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2016, cu modificările ulterioare   
Anexa 1        Anexa 2   

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 31