Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 26 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr. 280 - 19 decembrie 2007 de modificare a anexei la H.C.J. nr.126/2007 pentru aprobarea studiului de fezabilitate pentru Cluj-Napoca privind „Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă, canalizare şi epurare în municipiul Cluj-Napoca şi sistemul zonal judeţean de alimentare cu apă şi canalizare Cluj”

Hotararea nr. 254 - 5 decembrie 2007 privind anularea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice privind realizarea unui proiect investiţional având ca obiective centrale edificarea unui stadion la standarde internaţionale pe terenul situat în Cluj-Napoca str. Parcului f.n.(amplasamentul actualului Stadion Municipal "Ion Moina)", a unei săli de sport pe terenul situat în Cluj-Napoca,  Calea Turzii nr. 2-14 şi a unei unităţi de cantonament, recuperare fizică şi tratament, Centru training  în comuna Jucu

Hotararea nr. 255 - 5 decembrie 2007 privind  aprobarea documentaţiei de atribuire a achiziţiei serviciului de proiectare pentru realizarea unui stadion la standarde internaţionale pe terenul situat în Cluj-Napoca, str. Parcului f.n. (amplasamentul actualului Stadion Municipal « Ion Moina ») şi a unei unităţi de cantonament, recuperare fizică şi tratament, Centru training în comuna Jucu
Anexa 1 la hotarare
Anexa 2 la hotarare

Hotararea nr. 256 - 5 decembrie 2007 privind  pierderea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică de către dl. Călin Platon precum şi validarea ca înlocuitor al acestuia, a d-rei Cynthia Carmen Curt

Hotararea nr. 257 - 5 decembrie 2007 pentru aprobarea conţinutului actului adiţional nr. 4 la contractul de concesiune nr. 633/23.01.2006, încheiat cu S.C. NISCO  INVEST S.R.L., cu privire la terenul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. B.P. Haşdeu nr. 6, în incinta Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” 

Hotararea nr. 258 - 5 decembrie 2007 privind  repartizarea  sumelor din cota de 20% din sumele defalcate pentru echilibrare şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală
Anexa la hotarare

Hotararea nr. 259 - 5 decembrie 2007 privind  rectificarea bugetului propriu şi nominalizarea unor sume pe beneficiari pe anul 2007
Anexa 1 la hotarare
Anexa 2 la hotarare
Anexa 3 la hotarare

Hotararea nr. 223- 22 noiembrie 2007 privind darea în administrarea Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj  - Napoca a spaţiului în suprafaţă de 160,8 mp situat in Cluj-Napoca, strada Aurel Vlaicu nr. 27

Hotararea nr. 224- 22 noiembrie 2007 privind modificarea Hotarârii Consiliului Judetean Cluj nr. 82 din 20 iunie 2003 cu privire la reactualizarea Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea  Teritoriului

Hotararea nr. 225- 22 noiembrie 2007 privind aprobarea cofinantarii proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistica Rachitele - Prislop – Ic Ponor”

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28