Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 21 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 31

Hotararea nr. 6 - 28 ianuarie 2015 privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Cluj, a utilajelor achiziţionate prin Proiectul „Modernizarea şi dotarea Complexului de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever „PINOCHIO" 

Hotararea nr. 7 - 28 ianuarie 2015 privind aprobarea cheltuielilor necesare în vederea sustenabilitătii Proiectul „Inovare prin actiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale” de către Judeţului Cluj, în calitate de promotor de proiect

Hotararea nr. 8 - 28 ianuarie 2015 privind aprobarea cheltuielilor necesare în vederea sustenabilitătii Proiectul  „O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale” de către Judeţului Cluj,  în calitate de promotor de proiect

Hotararea nr. 9 - 28 ianuarie 2015 privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2015

Hotararea nr. 10 - 28 ianuarie 2015 privind avizarea tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj

Hotararea nr. 11 - 28 ianuarie 2015 privind reglementarea unor măsuri în vederea creării cadrului organizatoric de funcţionare a unor a asociaţii la care Judeţul Cluj are calitatea de membru, pentru anul 2015
Anexa

Hotararea nr. 12 - 28 ianuarie 2015 privind aprobarea de către Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de acţionar unic la S.C. UNIVERS „T" S.A., a Actului adiţional nr. 9 la Contractul de asociere nr.  103/2006 încheiat între S.C. UNIVERS T S.A. şi S.C. IULIUS MALL CLUJ S.R.L.
Rectificarea nr. 1 la hotarare

Hotararea nr. 13 - 28 ianuarie 2015 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Judeţului Cluj,  în Dosarul nr. 5725/117/2014 aflat pe rolul Tribunalului Cluj

Hotararea nr. 14 - 28 ianuarie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul Judeţului Cluj pentru structurile sportive din Judeţul Cluj

Hotararea nr. 15 - 28 ianuarie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul Judeţului Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 31