Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> din 30

Hotararea nr. 8 - 30 ianuarie 2008 privind avizarea Documentaţiei de stabilire şi evaluare a terenului aflat în patrimoniul S.C. "ANTREPRIZĂ REPARAŢII ŞI LUCRĂRI - ARL CLUJ " S.A.  cu sediul în municipiul CLUJ-NAPOCA, str. Fabricii, Nr. 131, jud. Cluj,  în vederea eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului

Hotararea nr. 9 - 30 ianuarie 2008 privind reglementarea situatiei juridice a unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca P-ta Unirii nr.30, proprietate publică a Judeţului Cluj

Hotararea nr. 10 - 30 ianuarie 2008 privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Cluj si  administrarea  Consiliului Judeţean Cluj - Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj în proprietatea publică a statului şi în administrarea  Ministerului Transporturilor - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a sectorului de drum judeţean DJ 108 km 1+650 – 58+550

Hotararea nr. 11 - 30 ianuarie 2008 pentru aprobarea mandatării preşedintelui consiliului judeţean să reprezinte Consiliul Judeţean Cluj in litigiile privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca str.Câmpeni nr.7, proprietate publică a Judeţului Cluj

Hotararea nr. 12 - 30 ianuarie 2008 pentru abrogarea art.3 din Hotararea  Consiliului Judeten Cluj nr.137/2004 privind aprobarea acordării către S.C. TETAROM S.A. a dreptului de a încheia contracte de concesiune, închiriere, cesiune a dreptului de folosinţă si transmitere a dreptului de superficie cu titlu oneros pentru terenul aferent Parcului Industrial Cluj din cadrul proiectului PHARE RO 0007.02.03.03

Hotararea nr. 13 - 30 ianuarie 2008 privind  iniţierea demersurilor pentru trecerea unui imobil-teren- în suprafaţă de 170 ha din proprietatea publică a Statului Român şi administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în proprietatea publică a Judeţului Cluj şi administrarea Consiliului Judeţean Cluj

Hotararea nr. 14- 30 ianuarie 2008 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli   pe anul 2008 al Regiei Autonome AEROPORTUL  Cluj-Napoca
Anexa

Hotararea nr. 15- 30 ianuarie 2008 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Comerciale ”Centrul Agro Transilvania Cluj”S.A
Anexa

Hotararea nr. 16- 30 ianuarie 2008 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli   pe anul 2008 al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj

Hotararea nr. 17- 30 ianuarie 2008 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Comerciale TETAROM  S.A
Anexa

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> din 30