Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> din 30

Hotararea nr. 46- 27 februarie 2008 privind insusirea unor documentatii tehnice cadastrale cu privire la terenul situat in Comuna Jucu, inscris in CF Jucu 646, 647, 649, 650, 654, 656

Hotararea nr. 47- 27 februarie 2008 privind aprobarea structurii organizatorice şi a funcţiilor din cadrul aparatului de specialitateal Consiliului Judeţean Cluj pe anul 2008
Anexa 1 - Organigrama
Anexa 2 - Statul de functii

Hotararea nr. 48- 27 februarie 2008 privind aprobarea participării doamnei TRIPON MIHAELA la programul de stagiu de practica la Biroul de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles

Hotararea nr. 1 - 30 ianuarie 2008 privind repartizarea pe consilii locale a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Cluj
Anexa 1      |      Anexa 2      |      Anexa 3     
Anexa 4      |      Anexa 5      |      Anexa5a
Anexa 5b    |      Anexa 6

Hotararea nr. 2 - 30 ianuarie 2008 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2008, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj şi unităţile subordonate
Anexe 1-5 la hotarare

Hotararea nr. 3 - 30 ianuarie 2008 privind aprobarea documentatiei tehnico - economice «STABILIZARE TEREN ŞI CONSOLIDARE CONSTRUCŢII AFERENTE REZERVORULUI BACIU 5000MC ŞI CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APĂ, MUNICIPIUL CLUJ -NAPOCA»

Hotararea nr. 4 - 30 ianuarie 2008 privind modificarea şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 232/2007 pentru   aprobarea  Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii: «STABILIZARE VERSANT ŞI REABILITARE CONDUCTĂ DE ADUCŢIUNE DN1200 – PRIZĂ BARAJ UHE SOMEŞUL CALD – STAŢIA DE TRATARE A APEI GILĂU »

Hotararea nr. 5 - 30 ianuarie 2008 privind aprobarea modificării preţului la apă potabilă şi a tarifului pentru prestarea serviciului de canalizare – epurare ape uzate, solicitate de SC. Compania de Apă Someş SA

Hotararea nr. 6 - 30 ianuarie 2008 privind numirea în Consiliul de Administraţie al Şcolii  de Arte şi Meserii „SAMUS” aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj a doamnei Carmen Daniela Neamţu – consilier în cadrul Serviciului Agenţi Economici, Învăţământ, Cultură, Sănătate

Hotararea nr. 7 - 30 ianuarie 2008 privind numirea reprezentanţilor Consiliului  Judeţean Cluj  în Consiliul   consultativ al  Spitalului  Clinic de Pneumoftiziologie  „Leon Daniello” Cluj- Napoca şi al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj Napoca

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> din 30