Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 27 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 481

Hotararea nr. 97 - 8 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 92 din 28.04.2017 pentru aprobarea Proiectului „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni-, prin modernizarea DJ 108K (limita Judet Bihor – Baraj Drăgan), de la km 26+455 la km 29+495, si DJ 764B (Baraj Drăgan – intersectie DN1), de la km 0+000 la km 22+164,500” si a cheltuielilor legate de proiect

Hotararea nr. 98 - 8 mai 2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Clujana S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar
Nota

Hotararea nr. 99 - 8 mai 2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Cluj în consiliile de administratie ale unor spitale publice
Rectificare nr. 5

Hotararea nr. 100 - 8 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 200/2016 privind aprobarea contractării unei finantări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 225.000.000 lei, în vederea finantării unor obiective de investitii de interes public judetean

Hotararea nr. 80 - 28 aprilie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Cluj, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa 1                    Anexa 2                       Anexa 3                        Anexa 4
Anexa 5                    Anexa 6                       Anexa 7                        Anexa 8
Anexa 9                    Anexa 10                     Anexa 11                      Anexa 12

Hotararea nr. 81 - 28 aprilie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 258/2016 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Cluj în domeniul public al Statului Român

Hotararea nr. 82 - 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al societăţii Cluj Arena S.A.
Anexa

Hotararea nr. 83 - 28 aprilie 2017 privind aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2016 ale societătii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.
Nota

Hotararea nr. 84 - 28 aprilie 2017 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj

Hotararea nr. 85 - 28 aprilie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 4 din 31.01.2017 pentru aprobarea  Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Anexa 1        Anexa 2

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 481