Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43

Hotararea nr. 179 - 27 mai 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 258/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj

Hotararea nr. 180 - 27 mai 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la S.C. Tetarom S.A.

Hotararea nr. 181 - 27 mai 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 90/2013 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj
Anexe

Hotararea nr. 182 - 27 mai 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 91/2013 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj
Anexe

Hotararea nr. 183 - 27 mai 2013 privind aprobarea participării Judeţului Cluj, în calitate de lider de parteneriat, în Proiectul  "Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a registrului agricol şi a altor activităţi specifice, în Judeţul Cluj" si a cheltuielilor legate de proiect
Anexa1        Anexa2

Hotararea nr. 184 - 27 mai 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 294/2012 privind aprobarea participării Judeţului Cluj, în calitate de partener, şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Cluj, în calitate de solicitant, la Proiectul „DIZABILITATEA – O ŞANSĂ, NU UN HANDICAP!” şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotararea nr. 185 - 27 mai 2013 privind nominalizarea sumei de 181.660 lei, din suma totală de 200.000 lei aprobată pentru A.T.O.P., prin Hotărârea Consiliului  Judeţean Cluj nr. 88/27.03.2013 privind aprobarea bugetului general propriu pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate

Hotararea nr. 186 - 27 mai 2013 privind însuşirea Protocolului de colaborare privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi a substanţelor cu efect psihoactiv la nivelul Judeţului Cluj
Anexa

Hotararea nr. 187 - 27 mai 2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren transmis din domeniul privat al Statului Român şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Agenţia Domeniilor Statului, în domeniul public al Judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, situat pe amplasamentul lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Aeroportul Internaţional Cluj–Napoca-Pista de decolare – aterizare 3500 m”
Anexa

Hotararea nr. 188 - 27 mai 2013 pentru iniţierea demersurilor în vederea trecerii imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 146, în care funcţionează Compania Naţională a Imprimeriilor “Coresi” S.A. - Sucursala Imprimeria Ardealul Cluj- în proprietatea Judeţului Cluj şi administrarea Consiliului Judeţean Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43