Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> din 30

Hotararea nr. 20 - 28 februarie 2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Clujana S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Hotararea nr. 21 - 28 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 67/2014 privind înfiinţarea Societăţii Drumuri si Poduri Judeţene Cluj S.A., ca urmare a reorganizării Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj, cu modificările si completările ulterioare 

Hotararea nr. 22 - 28 februarie 2017  pentru completarea  Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 2 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2017

Hotararea nr. 23 - 28 februarie 2017 privind aprobarea Proiectului „Calitate, Competenţă, Performantă în Consiliul Judetean Cluj (CCP)”  şi a cheltuielilor legate de proiect

Hotararea nr. 24 - 28 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 187 din 31.08.2016 privind aprobarea Proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Cluj” si a cheltuielilor legate de proiect

Hotararea nr. 25 - 28 februarie 2017 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune de lucrări  publice nr. 29/17.08.2010 încheiat între Judeţul Cluj-Consiliul Judeţean Cluj- şi S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L. si a unor măsuri necesare implementării acestuia

Hotararea nr. 26 - 28 februarie 2017 privind aprobarea Master Plan-ului actualizat aferent Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020
Anexa

Hotararea nr. 27 - 28 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 42 din 28.02.2014 privind reorganizarea unor unităţi specializate din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

Hotararea nr. 28 - 28 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 322/2014 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Judeţului Cluj, unităţilor de cult din Judeţul Cluj aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Hotararea nr. 29 - 28 februarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 323/2014  privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> din 30