Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 18 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34

Hotărârea nr. 96 - 27 aprilie 2012 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2011
Anexa 1                Anexa2                 Anexa 3                 Anexa 4               Anexa 5
Anexa 6                Anexa7                 Anexa 8                 Anexa 9               Anexa 10
Anexa 11              Anexa12               Anexa 13               Anexa 14             Anexa 15
Anexa 16              Anexa17               Anexa 18               Anexa 19             Anexa 20
Anexa 21 

Hotărârea nr. 97 - 27 aprilie 2012 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca
Anexa 1                    Anexa 2

Hotărârea nr. 98 - 27 aprilie 2012 privind nominalizarea sumei de 146.020 lei din suma totală de 150.000 lei aprobată pentru A.T.O.P., prin Hotărârea Consiliului  Judeţean Cluj nr. 4 din 31.01.2012 privind aprobarea bugetului general propriu pe anul 2012, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate

Hotărârea nr. 99 - 27 aprilie 2012 privind reglementarea situaţiei juridice a  imobilului situat în Municipiul Gherla, str. Plugarilor nr. 24, Judeţul Cluj

Hotărârea nr. 100 - 27 aprilie 2012 privind acordarea unui mandat special reprezentatului  Judeţului Cluj  în A.G.A. la Asociaţia „Produs de Cluj”, în vederea exercitării drepturilor de asociat
Anexa

Hotărârea nr. 64 - 27 martie 2012  pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul  Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca şi Municipiul Dej, în anul 2011
Anexa

Hotărârea nr. 65 - 27 martie 2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 100/2008 privind  aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile, respectiv a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, din domeniul public şi privat al Judeţului Cluj, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, societăţilor comerciale, regiilor autonome, serviciilor şi instituţiilor de sub autoritatea acestuia şi a Contractului cadru de închiriere a acestora, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 66 - 27 martie 2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 220 din 22 iulie 2011 privind aprobarea realizării unor obiective de investiţii pe terenul în suprafaţă totală de 3031 mp, aflat în proprietatea publică a Judeţului Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 2-14

Hotărârea nr. 67 - 27 martie 2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Cluj  la data de 31.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi stabilirea unor măsuri privind exploatarea unor bunuri imobile aferente infrastructurii aeroportuare

Hotărârea nr. 68 - 27 martie 2012 privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spaţiilor în care se desfăşoară activitate medicală şi activitate medicală conexă, aflate în domeniul privat al Judeţului Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 34