Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr. 6 - 26 Ianuarie 2005 - privind programele de lucrari de intretinere si reparatii drumuri si poduri pe drumuri judetene si comunale

Hotararea nr. 3 - 26 Ianuarie 2005 - privind repartizarea consilierilor judeteni Steluta-Gusticã Cãtãniciu, Elena-Ramona Ceusan, Ionel Curt, Teofil Maier si Alexandru-Cãtãlin Stan în comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean

Hotararea nr. 24 - 26 Ianuarie 2005 - prin care se ia act de încetarea calitãþii de membru al A.T.O.P. în cazul d-lor Mihail Hãrdãu, Mircea-Valer Puºcã, Cãtãlin Baba, respectiv a d-nei Mihaela-Anica Rozor, desemnarea a 2 consilieri judeþeni în A.T.O.P. ºi validarea înlocuitorilor acestora

Hotararea nr. 23 - 26 Ianuarie 2005 - privind aprobarea acordului de asociere pentru implementarea proiectului „CRESTEREA ATRACTIVITATII TURISTICE A ZONEI CU POTENTIAL BALNEAR – LACURILE SARATE – ZONA DURGAU – VALEA SARATA SI SALINA TURDA”

Hotararea nr. 22 - 26 Ianuarie 2005 - privind aprobarea majorãrii capitalului social al S.C. TETAROM S.A. prin aportul în naturã al unui teren aflat în proprietatea Judeþului Cluj

Hotararea nr. 21 - 26 Ianuarie 2005 - privind constituirea comisiei de finanþare a învãþãmântului preuniversitar de stat

Hotararea nr. 20 - 26 Ianuarie 2005 - privind cofinanþarea Proiectului „Centru de Resurse pentru Educatia Inclusiva” propus spre finanþare prin Programul PHARE RO 2003/005– 551.01.02 – Accesul la educatie pentru grupurile dezavantajate

Hotararea nr. 19 - 26 Ianuarie 2005 - privind aprobarea Actului adiþional pentru modificarea Statutului Societatii comerciale Compania de Apã Someº S.A. ºi a încheierii Contractului de societate cu alte unitati administrativ-teritoriale

Hotararea nr. 18 - 26 Ianuarie 2005 - privind infiintarea în cadrul Consiliului Judeþean Cluj a Comitetului Tehnic Judetean pentru Descentralizare

Hotararea nr. 17 - 26 Ianuarie 2005 - privind aprobarea protocolului de cooperare intre Consiliul Judetean Cluj si Regiunea Malopolska din Polonia

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28