Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43

Hotararea nr. 159 - 27 mai 2013 privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management pentru postul de manager al Teatrului de Păpuşi „Puck”
Anexa

Hotararea nr. 160 - 27 mai 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 218/2011 privind stabilirea unor măsuri necesare  îndeplinirii  procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca - Pista de decolare – aterizare 3.500 m”, Etapa I, cu modificările şi completările ulterioare

Hotararea nr. 161 - 27 mai 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 144/2013 privind aprobarea listei cuprinzând imobilele supuse exproprierii pentru realizarea lucrării de utilitate publică „Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca- Pista de decolare - aterizare 3500 m”-Etapa a II-a
Anexa

Hotararea nr. 162 - 27 mai 2013 privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor supuse exproprierii pentru obiectivul de utilitate publică „Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca - Pista de decolare – aterizare 3.500 m”, situate pe raza administrativ-teritorială a Comunei Apahida

Hotararea nr. 163 - 27 mai 2013 privind însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru dezlipirea unor imobile, proprietate a S.C. UNIVERS T S.A.
Anexa

Hotararea nr. 164 - 27 mai 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 292 din 28.10.2011 privind aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul de investitii D.A.L.I . “Amenajare Centru Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiilor şi Dispecerat Integrat” Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 71”

Hotararea nr. 165 - 27 mai 2013 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe trimestrul I al anului 2013
Anexa 1             Anexa 1a             Anexa 1b             Anexa 2          Anexa 2a          Anexa 2b           Anexa 3                   Anexa 3a               Anexa 3b            Anexa 4        Anexa 4a                Anexa 4b                Anexa 5                  Anexa 6

Hotararea nr. 166 - 27 mai 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 106 din 3 aprilie 2013 privind nominalizarea unor sume, constituite din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, precum şi din sumele reţinute ca urmare a aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare locală în anul 2013, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 167 - 27 mai 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 118 din 29.04.2013 privind nominalizarea pe lucrări de reparaţii capitale şi dotări cu echipamente medicale a sumei de 6.580 mii lei, aprobată la Capitolul 66.02 ”Sănătate” prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 88/27.03.2013
Anexa

Hotararea nr. 168 - 27 mai 2013 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă
Someş S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar
Anexa 1-3      Anexa 4

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 43