Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr.52- 28 februarie 2007 privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit a unei constructii din domeniul public al statului in domeniul public al judetului si aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre aceleasi parti
Anexa 2 la hotarare
Anexa 3 la hotarare

Hotararea nr.53- 28 februarie 2007 privind modificarea si completarea art.1 din hotararea Consiliului Judetean Cluj  nr.180/18.11.2004  

Hotararea nr.54- 28 februarie 2007 privind aprobarea acordării de despăgubiri pentru terenuri şi construcţiile situate în localitatea Petreştii de Jos judeţul Cluj (Baza de producţie Sănduleşti) supuse exproprierii

Hotararea nr.55- 28 februarie 2007 privind solicitarea de trecere a unui imobil-teren- în suprafaţă de 159,562 ha din proprietatea publică a Statului Român şi administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării în proprietatea publică a Judeţului Cluj şi administrarea Consiliului Judeţean Cluj

Hotararea nr.56- 28 februarie 2007 pentru completarea Regulamentului de organizare si funcţionare al  Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj

Hotararea nr.57- 28 februarie 2007 privind aprobarea concesionarii imobilului situat în Cluj-Napoca, strada Moţilor nr. 19, în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de Diagnostic şi Tratament Cluj-Napoca, în situatia reorganizarii acestuia în cabinete individuale, grupate, asociate, societăţi civile medicale

Hotararea nr.58- 28 februarie 2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Cluj nr. 103/5.09.2003 privind modul de finantare al activitatilor de consultanta, asistenta tehnica si dirigentie, prestate de Regia Autonoma de Administrare  a Domeniului Public si Privat al judetului Cluj

Hotararea nr.59- 28 februarie 2007 privind aprobarea solicitării de transmitere cu titlu gratuit a unor imobile   din domeniul privat al statului şi  administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"- Sucursala pentru Reprezentare şi Protocol "Victoria" Cluj-Napoca  în domeniul privat al Judeţului Cluj şi administrarea Consiliului Judeţean  Cluj

Hotararea nr.1- 31 ianuarie 2007 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Cluj cu  Consiliul Local al Municipiului Cluj - Napoca şi a protocolului privind construirea unui stadion la standarde internaţionale , respectând normele UEFA şi FIFA pe amplasamentul stadionului „Ion Moina”

Hotararea nr.2- 31 ianuarie 2007 privind repartizarea pe consilii locale a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006 şi aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Cluj
Anexa la hotarare
Anexa la hotarare
Anexa la hotarare

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28