Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28

Hotararea nr. 32 - 16 Februarie 2005 - privind aprobarea Protocolului de Parteneriat „Coordonarea comunicãrii privind aderarea la Uniunea Europeanã” între Delegaþia Comisiei Europene în România ºi Consiliul Judeþean Cluj

Hotararea nr. 31 - 16 Februarie 2005 - cu privire la aprobarea criteriilor si punctajelor aferente, inclusiv a listei de acte doveditoare, in vederea repartizarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, pentru Cartierul Rezidential “Cetatea Fetei” din comuna Floresti, judetul Cluj

Hotararea nr. 30 - 16 Februarie 2005 - privind aprobarea delegarii directe a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare cãtre S.C. Compania de Apa Somes S.A.

Hotararea nr. 29 - 16 Februarie 2005 - privind aprobarea modificarii ºi completarii HCJC nr. 14/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparþin domeniului public al Judeþului Cluj asa cum a fost modificata si completata prin HCJ nr. 100/05.09.2003

Hotararea nr. 28 - 16 Februarie 2005 - privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public al judetului Cluj in domeniul privat al acestuia si a scoaterii lor ulterioare din funcþiune

Hotararea nr. 27 - 16 Februarie 2005 - privind nominalizarea sumelor aprobate în bugetul propriu la cap. 58.02 ºi din cadrul programului nr. 5 pentru sãnãtate prin Hotãrârea Consiliului Judeþean nr. 191 din 23 decembrie 2004

Hotararea nr. 26 - 16 Februarie 2005 - privind aprobarea regulamentului de organizare ºi funcþionare a Serviciului Public Judeþean de Protecþie a Plantelor Cluj

Hotararea nr. 25 - 16 Februarie 2005 - privind completarea art. 25 din Hotãrârea nr. 5 adoptatã de Consiliul Judeþean la data de 26 01.2005

Hotararea nr. 5 - 26 Ianuarie 2005 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Cluj

Hotararea nr. 12 - 26 Ianuarie 2005 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a numarului de personal, a organigramei si statului de functii, al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Cluj

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >> din 28