Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 32

Hotărârea nr. 110- 21 aprilie 2010 privind scăderea din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Cluj, a unei părţi din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 2-14,ca urmare a retrocedării acesteia în temeiul unor hotărâri judecătoreşti

Hotărârea nr. 111 - 21 aprilie 2010  privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a Judeţului Cluj şi din administrarea Consiliului Judeţean Cluj - Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale - S.A. a unor sectoare de drumuri judeţene

Hotărârea nr. 112 - 21 aprilie 2010  privind preluarea drumului comunal DC 80 Dezmir, km 0+250 – 0+450, din administrarea Consiliului Local al comunei Apahida în administrarea Consiliului Judeţean Cluj - Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj, pe o perioadă de 2 ani

Hotărârea nr. 113 - 21 aprilie 2010  privind aprobarea constituirii Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

Hotărârea nr. 114 - 21 aprilie 2010  privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului Cluj

Hotărârea nr. 115 - 21 aprilie 2010  privind reglementarea situaţiei juridice a unei părţi din imobilul-teren aflat în  domeniul public al Judeţului Cluj, identificat regim de carte funciară in CF Cluj-Napoca  cu nr. 106922 (CF iniţial cu nr. 1431)

Hotărârea nr. 116 - 21 aprilie 2010 privind mandatarea domnului Radu Bica – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj să reprezinte Judeţul Cluj la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj din data de 28.04.2010

Hotărârea nr. 48 - 24 martie 2010 privind includerea în domeniul public al Judeţului  Cluj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 14 

Hotărârea nr. 49 - 24 martie 2010  pentru modificarea Hotărârii nr. 10 din 29 ianuarie 2009 privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Cluj şi Comuna Feleacu în vederea realizării proiectului “Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în Judeţul Cluj”

Hotărârea nr. 50 - 24 martie 2010  privind aprobarea cumpărării imobilului - teren situat în comuna Mărişel FN, înscris în CF nr. 1276 Mărişel, cu nr. cadastral 79

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 32