Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Februarie | Martie | Mai | Iunie | Iulie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23

Hotararea nr. 6 - 13 Februarie 2004 - privind aprobarea preþului la apã potabilã ºi a tarifului pentru prestarea serviciului de canalizare – epurare ape uzate, solicitate de RAJAC - Cluj

Hotararea nr. 4 - 13 Februarie 2004 - pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean nr. 3/7.02.2003 privind aprobarea Strategiei judeþene în domeniul protecþiei copilului pentru perioada 2003-2007

Hotararea nr. 5 - 13 Februarie 2004 - privind actualizarea taxelor pentru eliberare certificate, avize ºi autorizaþii în domeniul construcþiilor, pentru anul bugetar 2004, conform Legii privind Codul fiscal

Hotararea nr. 3 - 13 Februarie 2004 - privind aprobarea numãrului de personal, organigramei ºi statului de funcþii pe anul 2004 pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeþean Cluj, instituþiile ºi serviciile publice, precum ºi regiile autonome de interes judeþean

Hotararea nr. 1 - 13 Februarie 2004 - privind aprobarea Strategiei Consiliului Judeþean Cluj pe anul 2004

Hotararea nr. 2 - 13 Februarie 2004 - privind nominalizarea sumelor aprobate în cadrul programelor aprobate din cota de 17% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> din 23