Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Hotarari


Hotarari 2014, Hotarari 2013, Hotarari 2012, Hotarari 2011, Hotarari 2010, Hotarari 2009, Hotarari 2008, Hotarari 2007, Hotarari 2006, Hotarari 2005, Hotarari 2004


Pentru a consulta Hotararile adoptate de CJC în perioada 2004-2014, va rugam sa accesati linkurile de mai sus.


Hotarari - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 31

Hotararea nr. 65- 30 martie 2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Cluj a unor imobile–construcţii- aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a  Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj

Hotararea nr. 66- 30 martie 2015 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitatea sa de proprietar, în vederea utilizării unor imobile aflate în administrarea Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj pentru derularea Proiectului „Familii de suflet”

Hotararea nr. 67- 30 martie 2015 privind reglementarea situaţiei juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă şi canalizare a Municipiului Cluj-Napoca şi concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.
Anexa 1        Anexa 2

Hotararea nr. 68- 30 martie 2015 privind asumarea sustenabilităţii rezultatelor Proiectului “Managementul conservativ şi participativ în siturile Natura 2000 Cheile Turzii şi Cheile Turenilor” pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la finalizarea acestuia

Hotararea nr. 69- 30 martie 2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în zona Cluj-Sălaj, în cadrul alocării disponibile din Fondul de coeziune – Axa 1 POST MEDIU 2007-2013”- componenta “Reabilitarea conductelor de aducţiune, captare – Staţia de pompare Grigorescu, Municipiul Cluj-Napoca”

Hotararea nr. 70- 30 martie 2015 pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca şi Municipiul Dej, în anul 2014
Anexa

Hotararea nr. 71- 30 martie 2015 privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a Judeţului Cluj, a cuantumului tarifelor pentru serviciile prestate, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor 

Hotararea nr. 72- 30 martie 2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de biblioteci publice din Judeţul Cluj pentru perioada 2015-2020
Anexa           Anexe 1-6

Hotararea nr. 73- 30 martie 2015 privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe anul 2014
Anexa 1            Anexa 2             Anexa 3             Anexa 4                  Anexa 5                    Anexa 6            Anexa 7             Anexa 8             Anexa 9                   Anexa 10                Anexa 11          Anexa 12           Anexa 13           Anexa 14                 Anexa 15            Anexa 16          Anexa 17           Anexa 18           Anexa 19

Hotararea nr. 74- 30 martie 2015 privind rectificarea Bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2015
Anexa 1          Anexa 2             Anexa 2a            Anexa 2b
Anexa 3          Anexa 4             Anexa 5

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 31